Noras Kalnas “Tuksneša āladža”


Laukos tīrīju plauktus no ārā metamām maza izmēra grāmatām, un rokās tika Noras Kalnas “Tuksneša āladža”. Lai lemtu grāmatas likteni, iemetu aci pirmās nodaļas pirmā lappusē. Bet tur — Amudarjas tecējuma maiņas. Nē, ģeografs nevar tādu grāmatu vienkārši tāpat izmest. Vismaz izlasīs un tad izlems. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

“Tuksneša āladža” ir krievu laika (1976) apraksti par Karakuma kanalu un tā rakšanu. Pie reizes arī par tuksnesi un Turkmeniju.

Kas nezina: Karakuma kanals rakts 50.—80. gados no Amudarjas gar Turkmenijas dienvidmalu. ~1400 km gaŗš, mazliet vairāk nekā visas Latvijas sauszemes robežas vai tik, cik no Rīgas līdz Amsterdamai vai Bukarestei. Kanals ievērojami paplašinājis Turkmenijas lauksaimniecības zemju platības, kur audzēt kokvilnu, un nodrošina valsts galvaspilsētas Ašgabatas ūdensapgādi. Tā kā kanalā ievada >1/3 Amudarjas ūdeņu, tas no visiem padomju dabas pārveidošanas darbiem visvairāk sekmējis Arala jūŗas izžūšanu.

Ģeografam bija interesanti. Bet pilns sociālisma sēnalu: padomju darbaļaužu darba varonība, tautu draudzība, uzplaukums, salīdzinot ar baju un caru laikiem utml. Noskaņas radīšanas labad pilns arī vietējo vārdu. Piemēram, tā pati āladža esot sens turkmeņu talismans: savīta divkrāsu kamieļvilnas aukliņa. Visai atgādināja padomju nostalģijas pilnos Elvitas Rukas ceļojumu aprakstus.

Grāmata pamudināja pārlasīt, kas vikipaidijā rakstīts par Karakuma kanalu, un vēlreiz izlidot kanala tecējumu gūgles karšu pavadoņattēlos. Bet ko ar grāmatu? Otrreiz diez vai lasīšu, ģimene ne tik, neesmu matījis, ka citi cilvēki alktu kā tāda lasīt. Būs vien jāmet ārā. Tik labprāt uzzinātu, ko Nora Kalna domā par SPRS brukšanu Turkmenijā, turpmāko neatkarīgās valsts dzīvi un mūsdienu Turkmeniju.

Advertisements
%d bloggers like this: