Ja pareizi uzrakstīsi uz tāfeles, dabūsi cepumu


Skolotāja 2. klases sākumā lūdz bērniem pastāstīt, ko viņi darījuši pa brīvlaiku.
Pirmā roku paceļ Anniņa: “Es spēlējos pa smiltīm.”
Skolotāja: “Ļoti labi. Ja tu pareizi uzrakstīsi uz tāfeles vārdu ‘smiltis’, dabūsi cepumu.”
Anniņa uzraksta un dabū cepumu.
Nākamais ir Jānītis: “Es ar Anniņu spēlējos pa smiltīm.”
Skolotāja: “Ļoti labi. Ja tu pareizi uzrakstīsi uz tāfeles ‘Anna’, dabūsi cepumu.”
Jānītis uzraksta un dabū cepumu.
Tad pie vārda tiek Igoriņš: “Es gribēju spēlēties ar Anniņu un Jānīti pa smiltīm, bet viņi man sameta smiltis acīs.”
Skolotāja: “Tas izklausās pēc intolerantas ksenofobiskas minoritāšu diskriminācijas! Igor, ja tu pareizi uzrakstīsi uz tāfeles ‘intoleranta ksenofobiska minoritāšu diskriminācija’, dabūsi cepumu.”

Advertisements
Publicēts Uncategorized. Birkas: . Leave a Comment »

Skolas matēmatika


1938. Mežcirtējs pārdod baļķu vezumu par 100 latiem. Vezuma pašizmaksa ir 4/5 no cenas. Cik latu viņš nopelna?

1948. Mežcirtējs pārdod artelim baļķu vezumu par 100 rubļiem. Vezuma pašizmaksa ir 4/5 no cenas jeb 80 rubļu. Cik rubļu viņš nopelna?

1968. Kolhoza mežcirtēju brigāde nodod valstij baļķu kravu par 100 rubļiem. Kravas pašizmaksa ir 80 rubļu. Vai brigāde darbojas ar peļņu?

1998. SIA “Mežcirtējs” pārdod baļķu kravu par 100 latiem. Kravas pašizmaksa ir 80 latu, un SIA peļņa — 20 latu. Jūsu uzdevums: pasvītrot skaitli ’20’.

2018. Mežcirtējs izcērt skaistu slaidi augušu senu mežu, jo viņš ir savtīgs un nevērīgs, un viņam nerūp nedz dzīvnieku dzīves vietas, nedz mūsu mežu saglabāšana. Viņš tā dara, lai gūtu 20 euro peļņu. Ko jūs domājat par tādu rīcību? Tēma klases apspriešanai pēc jautājuma atbildēšanas: kā jutās putni un vāveres, kad mežcirtējs iznīcināja viņu mājas? Atcerieties, nepareizu atbilžu nav, un nebaidieties un nekaunieties, ja jums nāk raudiens.

2048.                                                                                              يبيع فريق التسجيل سجلات 100 يورو. تكلفة الشحن هو 80 يورو. كيف كبيرة لواء الربح؟

Publicēts Uncategorized. Birkas: . 1 Comment »

Polītikas un sociālā taisnīguma cīnītāju likumi


Domāju, vai ikviens dzirdējis par Mērfija likumiem. Daudzi gan jau var nosaukt vismaz vienu. Lasot polītikas rakstus, ievēroju, ka līdzīgi tiek pieminēti arī Konkvesta polītikas likumi. Izrādījās, runa par angļu vēsturnieku Robertu Konkvestu, kas 1968. gadā laida klajā “Lielo terroru” — pētījumu, kur visādiem sociālistiem par dusmām atmaskoja Staļina 30. gadu terroru. Sekojot Mērfija likumu domai, ka ikvienā jokā ir daļa joka, Konkvests formulējis trīs polītikas likumus:

  1. katrs ir konservātīvs lietās, ko zina vislabāk;
  2. organizācija, kas nav nepārprotami labēja, agri vai vēlu top kreisa;
  3. vienkāršākais veids, kā izskaidrot birokratiskas organizācijas rīcību, ir pieņemt, ka to kontrolē tās ienaidnieku kliķe.

Reizēm, kad pieminu likumus citiem, sarunas biedrs ne vienmēr uzreiz sapratis trešo likumu. Parasti tādās reizēs palīdzējusi attiecināšana uz konkrētu organizāciju jautājuma formā: ja [organizācija] gribētu sagraut [oficiālo darbības mērķi], ko tā darītu citādi?

Un nesen ieraudzīju, ka formulēti arī sociālā taisnīguma cīnītāju likumi (ja kāds var iztulkot trāpīgāk, būtu pateicīgs):

  1. sociālā taisnīguma cīnītāji vienmēr melo;
  2. sociālā taisnīguma cīnītāji nekad nepiekāpjas;
  3. sociālā taisnīguma cīnītāji vienmēr piedēvē citiem savu uzvedību.

Njā, diemžēl jokos tikai daļa joka.

%d bloggers like this: