Poļu bērnu atlants — illustrēts ceļojums pa valstīm, jūŗām un pasaules kultūrām


Uzdāvināju vidējam bērnam septiņos gados kopš dzimšanas bijušo kolēģu darinājumu — tulkotu divu poļu autoru pasaules atlantu bērniem — un pie reizes iepazinos arī pats. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

Atlants ir visai nepierasts — zīmēts; lapas paraugu skatīt apakšā. Ģeografiskā pamatne ar krasta līniju, valsts un tās zemju robežām, lielākām un ievērības cienīgām pilsētām, kalniem, upēm un ezeriem veido mazākumu atlanta informācijas. Lielākā daļa ir zīmējumi, no kuŗiem var uzzināt, kādi ir attiecīgās valsts augi, dzīvnieki, ievērības cienīgas vietas, derīgie izrakteņi, kā izskatās iedzīvotāji, ko viņi ēd un dara, kādi ievērojami cilvēki bijuši, kādus ievērojamus garadarbus radījuši. Trešā ziņu grupa ir īsa informācija par valsti: nosaukums, nosaukums vietējā valodā, karogs, galvaspilsēta, valodas, iedzīvotāju skaits un platība.

Kopumā teicams darbs, īpaši sākumskolas vecumam. Apšaubāmas lietas ievēroju trīs. Pirmkārt, pārrakstīšanās kļūdas (esmu ziņojis izdevējiem). Otrkārt, attēlojamo valstu izvēle. Piemēram, Eiropā rādīta Īslande, bet nav ne Īrijas, ne Portugales. Azijā ir Nepāla un Jordānija, bet nav Vjetnamas, Filipīnu, Malaizijas, Indonēzijas, Turcijas, Izraēlas. Dienvidamerikā ir Ekvadora, bet nav Kolumbijas un Argentīnas. Afrikā ir… ai, vispār nestāstīšu! Lasot domāju, kāpēc tā, un labākais, ko spēju izdomāt, ka tāds varbūt bijis autoru ieskats, uz kurieni lasītājiem aizbraukt. Treškārt, zīmējumu izvēle — viegli kreisa novirze slavenību atlasē, vairīšanās no lielās polītikas un vēstures, valstsvīriem un -sievām, kā arī sieviešu izcilības meklēšana līdz tam, ka Krievijā par vienu no deviņiem ievērojamākiem krieviem (Krievijas iedzīvotājiem) ielikta Natālija Molčanova. Kā, jūs nezināt, kas tā tāda un ar ko pasaulslavena?! Katrs polis taču pateiks, čempione niršanā bez skābekļa!

Kā jau teicu, teicams izdevums. Tiešām illustrēts ceļojums pa valstīm un pasaules kultūrām. Dodu atpakaļ septiņgadniekam.

Advertisements

Artura Heilija “Pārslodze”


Ķīpsalas grāmatu izstādes grāmatu maiņas stendā acīs iekrita pāris grāmatu, ko paņēmu. Viena no tām bija Artura Heilija “Pārslodze”. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

Priekš lasīšanas zināju, ka tā ir par elektroenerģijas ražošanas uzņēmumu. Vēl zināju, ka Heilija darbos nevar būt drošs, ka tas būs tikai elektriķu un enerģētiķu darbvietas romāns. Tā arī bija. “Kaliforenergo” sižeta līnija ir, taču to pārmāc cīņa ar komūnistu terroristiem. Turklāt “Pārslodzē” ir šis tas, kas to atšķiŗ no citiem Heilija darbiem, piemēram, ir par žīdiem, galvenais varonis baigs brunču mednieks. Stipri jūtams laika zīmogs: grāmata sarakstīta 1978.—1979. gadā, kad priekšreigana Amerika nīkuļoja, kad arabi ar naftas embargo varēja izraisīt enerģētikas krizi, kad bija plaši izplatītas raizes par resursu izsīkšanu un klimata ziņā bažas radīja globālā atdzišana:

— Ir vēl viens faktors, ko neesmu pieminējis, — Nims sacīja. — Proti, laika apstākļi. Klimata iezīmes mainās visā pasaulē, stipri pasliktinot enerģijas — it īpaši elektroenerģijas ieguves perspektīvas. Meteorologi apgalvo, ka sagaidāmi apmēram divdesmit gadi ar aukstu laiku un reģionālu sausumu. Ieskaņu tiklab vienai, kā otrai parādībai mēs piedzīvojām jau septiņdesmito gadu vidū.

Darbvietas romāna līnijas konfliktu veido augošs elektroenerģijas patēriņš Kalifornijā un nepieciešamība to apmierināt. Aprakstītais uzņēmums gatavs celt gan atomu, gan ogļu, gan ģeotermālu, gan hidroakumulācijas spēkstaciju, taču tam pretī ir nelabvēlīgs polītisks klimats pēc Trīsjūdžu salas AES avārijas, valsts birokratija un tuvredzīga zaļo kampaņošana, piesaucot vides aizsardzību. Laika zīmogs manāms pieņēmumā, ka sabiedriskie pakalpojumi ir dabīgs monopols un to tarifu apstiprināšana ir kaulēšanās un lobēšanas lieta. Pagāja tik daži gadi, un Lielbritanijas premjere Mārgareta Tečere atspēkoja ij vienu, ij otru. Autors ir arī tālaika maldu gūstā par resursu izsīkšanu:

Pirmkārt, Ziemeļamerikā dabasgāze drīz beigsies. Jā, pagaidām vēl zināmi krājumi atrodami, un mums ir pievads no Kanādas, varbūt cik necik dabūsim arī no Meksikas, lai, teiksim, turpmākajos desmit gados piesegtu savu resursu izsīkumu. Bet tad, ievērojot mūsu neierobežoti plašo patēriņu, būsim nonākuši ceļa galā, ja vien nesāksim gazificēt savas ogļu atradnes. ..

Tātad — nafta. Mums vēl joprojām ir lieli neizmantoti naftas krājumi, bet, redzot, kā nafta tiek tempta, ver droši sacīt, ka gadsimta beigās, kas nu nepavisam nav tālu, visā pasaulē skrabinās naftas aku dibenus un smalstīs kopā pēdējās paliekas.

Lai ar to nebūtu gana, autors piemet komūnistu terroristus, kas rīko diversijas. Turklāt Heilijs rāda visu kreiso polītisko spārnu, kas plūdeni  un bez nepārkāpjamiem šķēršļiem pāriet no parastiem līberāļiem zaļajos, tad antifās un beidzot komūnistu terroristos. Zīmīgi, ka prasības, kas Heilija ieskatā piedien komūnistu terroristiem, mūsdienās varētu par savām saukt vai katra “sociāli atbildīga” un “progresīva” latviešu partija:

  • Vienu gadu bez maksas jāpiegādā elektroenerģija un gāze visiem bezdarbniekiem, visiem, kas saņem sociālo pabalstu, un vecajiem cilvēkiem.

  • Nekavējoties par 25% jāsamazina maksa par elektrību un gāzi mazo ģimenes mājiņu īpašniekiem un nelielo dzīvokļu īrniekiem.

  • Nekavējoties jāslēdz un jādemontē visas atomspēkstacijas. Jaunu atomspēkstaciju celtniecība jāaizliedz uz visiem laikiem.

Jāpiebilst, ka autors pats nebūt nav labējs un raksta, ka lielkapitālistu izšķērdība vainojama resursu izsīkšanā un plēsonības savaldīšanai nepieciešami zaļie, neizprazdams, ka to dabiski un efektīvi veic brīvs tirgus un konkurence. Tāpat grāmatā iekļauts, kāds ļaunums bijusi Japānas atombombardēšana, ka bagātnieki zog elektrību un amerikāņi uzbrūk savējiem Korejas kaŗā. Heilijam IKP un darbs smacē un indē, un piegānījuši Ameriku, un valsts iet pretī oikoloģiskai pašnāvībai. Glābiņu sniegšot nabadzība (jādzīvo ne tik pārticīgi un zemākā sadzīves līmenī nekā amerikāņi 70. gadu beigās), kaŗi un sērgas, kas esot nepieciešami dabas līdzsvaram. “Pārslodzes” beigās Heilijs izspēlē naftas krizi un tās atrisināšanu ar valsts pavēlēm.

Lasīt bija gana aizraujoši, ka plānoto piecu dienu vietā 542 lappuses izlasīju četrās un bieži klibais tulkojums lasīšanas prieka nespēja samaitāt. Lieku plauktā pie citām Heilija grāmatām.

Staņislava Lema “Magelāna mākonis”


Gadījās tikt pie Staņislava Lema “Magelāna mākoņa”, ko gribēju pārlasīt, lai salīdzinātu ar pamatskolas iespaidiem. Savulaik šis un līdzīgi garadarbi bija cēlonis, kāpēc bērnībā ticēju komūnismam. Laika gaitā iespaidi izplūda, sajaucās ar “Andromedas miglāju” vienā miglājmākonī, un gandrīz vienīgais, ko atcerējos, bija priekšatmodas pamatskolā iztēli raisošs erotiska amerikāņu plakāta apraksts. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

Lasīt bija interesanti. Un tā arī ir, kā atceros: kosma lidojumi + komūnisms. Arī tas amerikāņu plakāts ir. Salīdzinot ar Padomijā iznākušiem darbiem, Polijā izdotajam “Mākonim” ideoloģija vieglāka, kaut laists klajā 1954. gadā. Darbība notiek 32. gadsimtā, tomēr cilvēku pārdzīvojumus un mākslu Lems atstājis komūnisma un techniskā progresa nesavaņģotus. Mazliet smieklīgi, ka autors spējis izdomāt, kā cilvēks varētu pārvietoties gandrīz ar gaismas ātrumu, bet autiņbikšu bērniem nav. Bet, jā, pilsoņu sadzīves uzlabošana vienmēr ir komūnisma vājā puse. Mazliet nopietnāk, “Magelāna mākonis” ir melīgs, un mēs ar nākotnes pieredzi varam apstiprināt, ka komūnisms nespēj ne līdz mēnesim cilvēku aizgādāt, ne pilotēt daudzkārt lietojamu kosma kuģi. Labākais “Mākonī” ir cilvēces progresa noskaņa, taču, kā jau minēju, ne jau ar komūnismu tas iespējams.

Vēlāk Lems pats aizliedzis savu darbu tulkot japāniski, jo: “Japāna nav iepazinusi komūnistisku režīmu, un, ja mans romāns pievērsīs komūnismam kaut vienu vienīgu japāni, man lemts ellē degt.” Sekošu autoram, un, lai nevairotu noderīgu muļķu skaitu latviešos, atkritumu konteiners nav tālu.

Ovidija Gorčakova “Izsaucam uguni uz sevi” un “Gulbja dziesma”


Gadījās uzmest aci Ovidija Gorčakova “Izsaucam uguni uz sevi” un “Gulbja dziesmai”. Abi gabali par Otro pasaules kaŗu. Pirmais par krievu pagrīdniekiem vācu ieņemtā Krievijas daļā un dižākas intereses neraisīja. Toties otrs par Austrumprūsiju, un pret Austrumprūsiju man vājība kopš 1988. gada rudens, kad biju tur pirmoreiz skolas ekskursijā — migrantu tīrkultūra uz iepriekšējas kultūras drupām rādīja, uz kurieni Rīgu un Latviju ved pārkrievošana. Tāpēc paņēmu lasīt. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

Seščas lidlauks 1943. gadā

Vispirms par autoru. Ovidijs nav pārāk biežs krievu vārds, vai ne? Izrādās, autora tēvs ir čekists, kuŗš dienēja Ovidiopoles pilsētā (Nistras ieteka Melnā jūŗā pie Odesas) un raudzījās, lai padomju pilsoņi nebēgtu uz Rumāniju. Pats autors savukārt Otrā pasaules kaŗā bijis krievu diversants un rīkļurāvēju un nagumaucēju izlūkgrupu sastāvā nogalinājis trīsciparu skaitu cilvēku. Diversanta pieredze labi jūtama Austrumprūsijas stāstā. Pēc kaŗa bijis augstāko SPRS amatpersonu tulks, tad sācis rakstīt.

Pirmā stāstā pagrīdnieki izlūko un rīko diversijas Krievijas Bŗanskas apgabalā Seščas lidlaukā, kas ir viena no galvenām vācu gaisa bazēm. (Celtniecības vadītājs 30. gadu sākumā bijis latvietis, tāpat pirmās izvietotās lidmašīnu vienības komandieris.) Lidlauks ievērojams, ka lidmašīnu pievedceļi izbūvēti apļa veidā, kā tas redzams 1943. gada un mūsdienu foto. Tiesa, redzot fotografijas, grūti noticēt stāstā minētajam par simtiem lidmašīnu bazēšanos lidlaukā.

Seščas lidlauks mūsdienās

Otrā stāstā aprakstīta krievu izlūkgrupas darbība Austrumprūsijā 1944. gada otrā pusē. Ļoti drīz stāstā kļūst skaidrs, ka pilnīgai notiekošā saprašanai jātur blakus un jāieskatās detālās tā laika kartēs, kur būtu visi pieminētie ciemi, upeles un dzelzceļi. Par laimi, tāda karšu kolekcija ir.

Bet jau pirms tam, otrā “Gulbja dziesmas” lappusē, vēl lidojot uz desanta vietu, diversantiem un lasītājam top skaidrs, ka Prūsija nav nekāda Krievija vai Baltkrievija:

Arī grupas komandieris kapteinis Krilatihs pieplacis pie apaļā iluminatora. Ak tāda ir tā Vācija! Šai svešajai zemei nav nekā līdzīga ar Baltkrieviju. No vienas apvāršņa malas līdz otrai tur stiepjas bezgalīgi meži, pavīd divas vai trīs šosejas, viens otrs lauku ceļš un stiga, retas sādžiņas. Bet šeit — neskaitāmas lauku mājas, pilsētas un ciemati ar spīdīgiem dakstiņu jumtiem, baznīcas smailiem jumtiem, plaši sazarots dzelzceļu un autoceļu tīkls, sīkas meža stigu rūtiņas.

Austrumprūsija

Un arī mežs gluži citāds:

Mēness gaismā redzams: koki stādīti taisnās rindās, mežs ir tīrs, it kā ar slotām izslaucīts, bez pameža, to klāj plāns nobirušo skuju paklājs. Kur lai noslēpj izpletni? ..

Mežs visapkārt tagad labi pārredzams. Šis taisnās līnijās stādītais mežiņš nemaz nav līdzīgs varenajam un pirmatnējam ozolu mežam, pa kuru pirms gada staigāja Aņa, nogādādama ziņojumus partizāniem! Šis kultivētais vācu mežs sadalīts sīkos kvadrātos. Ziemeļu priede, Eiropas egle, dažāda vecuma retākas un biezākas cirsmas. Celtniecībai nodrīgās priedes stāv kā kareivji laukumā, nevainojami taisnās rindās. Lielākie koki numurēti. Priedulāju un eglāju jaunaudzes, acīm redzot, regulāri tiek retinātas. Žagarus regulāri savāc un izved vai arī sadedzina — tur tālāk redzama melna ugunskura vieta. Stigas gan šauras, gan platas, visas taisnas kā bultas ar robežstabiņiem. Visur jūtama vācu akurātība. Kaut vai, piemēram, tiltiņi. Pie mums mežā gan platāka, gan šaurāka laipa, gan tikai divas blakus noliktas kārtis, bet vietumis nav pat to, lec vien pāri. Bet šeit visur, kur vajadzīgs, labi uzbūvēti koka tilti, netrūkst arī mūra un betona tiltu un tiltiņu. Visapkārt vijas taciņs, gan parasti, gan uzlaboti zemesceļi un betonētas šosejas.

Zemnieku sēta Parvišķos, diversantu grupas darbības rajonā.
Attēls: Frīdrichs Baltruveits, bildarchiv-ostpreussen.de

Un ciemi:

Apmēram divus kilometrus no mežmalas gleznaini plešas neliels ciemats. Ap zemnieku mūra mājām uzcelti augsti žogi. Skatienam paveras protestantu baznīca ar smailu torni un efejām apvīta mācītāja mājiņa ar mežrožu dzīvžogu un jocīgu porcelāna rūķīti dārzā. Veikals ar zvaniņu virs ārdurvīm un apiņiem aizaudzis traktieris dārzā zem liepām, ar tukšiem galdiņiem, kas apklāti sarkanbaltiem, rūtainiem galdautiem. Binoklī var pat saskatīt zaļās kartona ripiņas, uz kurām noliek alus krūzes. Un pat ar neapbruņotu aci var redzēt, cik kārtīgi nostrādātas māju durvis un slēģi.

Ciemā un lauku sētās rit mierīga dzīve — mauj govis, kviec sivēni, tarkšķ vieglie traktori. Kūpinādams izliektu, garu pīpi, domās iegrimis, pabrauc garām nelielos ratos vecs, sirms zemnieks. Tik tikko velkas viņa labi barotā vietējās — Trakenas sugas ķēve ar īsi apgrieztu asti. Prieks paskatīties uz tīrumiem, augļu un sakņu dārziem, tik akurāti tie apstrādāti un apkopti. Lūk, no liepu alejas iznāk mazu bērnu grupiņa no bērnudārza. Pa lauku ceļu cauri ganībām iet pavecs vīrietis ar lauku puķu pušķi un ved pie rokas meitenīti rudzupuķu krāsas kleitiņā.

Bet krievu pasaules sūtņi jau ieradušies, lai līdzētu šo zemi vērst Krievijā. Un dažos gadu desmitos pēc kaŗa tas tika paveikts. Tiesa, varat trīsreiz minēt, kā ainava un apdzīvotība ietekmēja krievu diversantu sekmes, salīdzinot ar Krieviju vai Baltkrieviju. Propagandas nolūkā Gorčakovs gan pāris vietās sludina, ka Prūsija esot sena krievu zeme:

Vai gan Aņa [krieviete no Kalugas guberņas Mosaļskas apriņķa — R.E.] varēja iedomāties, ka viņai vajadzēs karot uz zemes, ko Teitoņu ordeņa bruņinieki bija atņēmuši viņas senčiem ar uguni un zobenu pirmā reiha slavas vārdā!… ..

— Pirms septiņsimt gadiem, — aizsmēķējis paskaidroja kapteinis, — šeit dzīvoja slāvi un lietuvieši, bet pēc tam ieradās teitoņu bruņinieki… .. 1226. gadā kņazs Mazoveckis ataicināja ordeni uz Prūsiju, lai aizsargātu prūšus pret kareivīgajām lietuviešu ciltīm. .. Teitoņi gandrīz nepārtraukti karoja ar Lietuvu, Poliju un Krieviju.

Dažviet aplamības šķiet netīšas, piemēram, Kurzemes “katls” 1944. gada augustā un vairākkārt pieminētā “Fieseler Storch” dēvēšana visās vietās par helikopteru.

Lasīju, vilku līdzi kartēs diversantu gaitām, bija interesanti. Bet nē, tādu propagandas gabalu nav ko turēt. Un arī lasīt neiesaku. Ja vien nav vājības pret Austrumprūsiju.

Aleksandras Riplijas “Skārleta”


Mārgaretas Mičelas “Vējiem līdzi” mūsmājās parādījās vispirms atmodas laikā pašdarinātas kopijas veidā un tad 90. gadu sākumā, kad izdeva kārtīgas grāmatas veidā. Lasīja māsa, lasīja mamma, es nelasīju. Es izlasīju gadsimta beigās, bija cienīga, bija vērts. Filmu tā arī neesmu skatījies.

Pērn gadījās iespēja par lētu naudu iegūt 1991. gadā sarakstīto turpinājumu “Skārleta”. Iespēju izmantoju, gan bez lielas dedzības. Lasīšanas rindā “Skārleta” nebūt nebija priekšgalā, tomēr rinda arvien vairāk tai tuvojās. Bija jāizlemj, vai pirms “Skārletas” pārlasīt “Vējiem līdzi”, lai atsvaidzinātu. Galu galā gandrīz vienīgais, ko atcerējos, bija, ka darbība notika amerikāņu pilsoņu kaŗa laikā, ka galvenā varone ir Skārleta un viņai ir sarežģītas attiecības ar mūža mīlestību Retu Batleru. Pēc īsām pārdomām izlēmu nepārlasīt un ķēros pie “Skārletas”. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

Romānu var izteikt vienā četru vārdu teikumā: Skārleta cenšas atgūt Retu.

Ar to arī 140 vārdu atsauksme varētu būt galā, tomēr turpināšu. Grāmatas dalījums divos sējumos atbilst Reta atgūšanas centienu vietai: pirmā sējumā Amerikā, otrā — Īrijā. Tur arī patīkamākais pārsteigums “Skārletā”: mazas tautas nācionālisms, attēlojot īru un angļu konfliktu. Tāpat tīkami, ka arī citādi grāmata nav polītkorekta — piemēram, amerikāņu ziemeļnieku un dienvidnieku vai rasu attiecību tēlojumā. Otrā svaru kausā trafareti raksturi (piemēram, izkaltis franču aristokratisms Skārletas mātes ciltī pret dzīvu un sirsnīgu īru vienkāršību tēva ciltī), vairākkārt dievs no mašīnas, visādu piedzīvojumu un pārdzīvojumu sviešana Skārletas ceļā un pašas varones mētāšanās, kā arī cenšanās lasītāju iespaidot ar pārmērībām: svaidīšanās ar pusmiljonu dolāru Amerikā (desmit miljonu mūsdienu cenās); kļūšana par O’Hāru ciltsmāti Īrijā; žilbinoši panākumi Anglijas galmā.

Kopumā esmu viegli vīlies un nemaz necentos pārliecināt citādi, kad sieva pateica, ka otra sējuma lasīšanai laika netērēs.

“Imperators Nikolajs II. Krusta ceļš”


Darba kolēģe atnesa mazu, skatā viegli savādu grāmatiņu. Esot aizgājusi uz “Matildes” filmu, bet zālē uz katra sēdekļa grāmatiņa pret “Matildi”. Paņēmusi savējo, ieskatījusies, tādu murgu neatceroties lasījusi un vispār nesaprotot, kā kaut ko tādu maz var iespiest un izplatīt.

Paņēmu, nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos. Lielā mērā tie līdzinās kolēģes teiktam. Krievu imperiālisms ezoterikas mērcē. Pirmkārt, Krievija bijusi pasaules valdniece:

Krievija bija lielākā slāvu valsts, kurai pasaulē piederēja politiskā, militārā un ekonomiskā hegemonija. Romanovi padarīja Krieviju par spēcīgāko un varenāko valsti. “Bez mūsu atļaujas neviens lielgabals Eiropā nedrīkstēja izšaut kā teicis kanclers kņazs Bezborodko), mēs esam kļuvuši par Eiropas žandarmiem, kas visai pārējai pasaulei uzspiež savu gribu, mēs, krievi, pateicoties Romanovu prasmei valdīt, prātam un gudrībai, kļuvām par pavēlniekiem valstī, kurā nekad nenoriet saule.

Otrkārt, Nikolajs II bijis dimanta ola, svētais, ne cilvēks.

Treškārt, viņa nogalināšana un zaimošana ir turpmāko Krievijas nelaimju cēlonis, par ko Krievija saņem sodu:

Pakāpeniski sabrūk Krievijas impērija: Polija… Somija… Ukraina… Baltkrievija… Aizkaukāza republikas… Vidusāzijas republikas… Baltijas valstis…

Paši talantīgākie cilvēki pamet Krieviju… Izklīst pa pasauli…

Un šis process turpinās. Tāpēc ka nav mugurkaula, kas saturētu impēriju, nav Dieva iesvaidītā, kas valdītu Krievijā pēc Dieva gribas.

Un kas ko tādu latviski izdevis? Ezoterisks apgāds “Sol Vita”. Kas nepārsteidz. Un jā, tiešām bijusi tāda “Matildes” [anti]reklāmas kampaņa.

Aivara Freimaņa “Katls”


Sieva uzdāvināja Aivara Freimaņa “Katlu”. Esmu izlasījis un nu varu dalīties iespaidos, un starp izlasīšanu un šo rindu rakstīšanu pienākusi ziņa, ka grāmatas autors miris.

Romāns atšķiŗas no vairuma, ka galvenais varonis ir stulbs. Turklāt stulbs arī laba un ļauna saprašanā, tāpēc ne tikai stulbs, bet arī ļauns. Ne tā, ka ļaundaris pēc dabas, bet bez laba un ļauna sajēgas, tāpēc gatavs izpostīt citu cilvēku dzīvi, lai apmierinātu savas mirkļa vēlmes. “Katls” aptveŗ laiku no pēdējās kaŗa ziemas Kurzemes cietoksnī līdz dziļai padomju okupācijai, un galvenais varonis vispirms denuncē vāciešiem dezertieŗus, bet pēc varu maiņas kļūst čekas ziņotājs.

Romānā bagātīgi izmantota līvu valoda, kas (tāpat kā uzsvērta pievēršanās rupjībām un lietām zem jostasvietas) rada savdabīgu garnējumu, taču reizē šaubas, vai tiešām 40. gadu vidū un otrā pusē Ziemeļkursas zvejniekciemos tā tik ļoti skanējusi. Pārāk bieži, lai netraucētu un nemaitātu ticamību, gadās anakronismi:

  • pirmā pēckaŗa gada čeka dēvēta par Valsts drošības komiteju (VDK), kaut šo nosaukumu tā ieguva tik 1954. gadā;
  • piesaukta plaša DDT kukaiņindes lietošana pirmā krievu gadā;
  • minēts Rīgas Pontontilts uz Ķīpsalu 1944. gada vasarā, kaut šai vietā to pārcēla tikai 1957. gadā;
  • Rīgas Brīvības iela, K. Valdemāra iela un Aspazijas bulvāris pārdēvēts padomju vārdos tūlīt pēc atkārtotas krievu okupācijas, kaut patiesībā tas notika attiecīgi 1950., 1953. un 1950. gadā;
  • krievu “kaŗalaika” lidotāju un šofeŗu dziesmas patiesībā ir pēckaŗa darinājumi.

Nezinu, kādus personīgus vai idejiskus rēķinus “Katlā” kārtojis Freimanis, bet latviešu leģionāri un nācionālie partizāņi viņam ir vai nu riebekļi, vai naivi — nejauši gadījušies — bezizejas stāvoklī. Tāpat izskaņā “viss ir slikti” garā apspļaudīta Latvija pēc neatkarības atjaunošanas.

Paldies, protams, sievai par dāvanu, bet nevajadzēja tā tērēties.

Publicēts Uncategorized. Birkas: . 2 Comments »
%d bloggers like this: