Ķīnas vīrusa izplatība Latvijas pašvaldībās 9. februārī


Šodienas 781 ir tikpat, cik 775 priekš nedēļas 2. februārī. Nedēļas caurmērs attiecīgi mainījies mazāk nekā par 1 ((781-775)/7=6/7) un ir tik tikko zemāks nekā nedēļu iepriekš (-1,1%). Izplatības kartei izmēģināju nepārtrauktu logaritmisku skalu, bet iznākums nepatika, jo viss bija gandrīz vienlīdz sarkans:

Pārliku logaritmiskos pakāpienos — jā, nu var visa kā redzēt:

Smagākā stāvokļa desmitnieks un ranga maiņa, salīdzinot ar vakardienu:

  1. Strenču novadā saslimušas 21,8‰ iedzīvotāju nedēļā (1↑);
  2. Aglonas novadā 21,6‰ (1↓);
  3. Vaiņodes novadā 14,8‰;
  4. Valkas novadā 10,7‰;
  5. Varakļānu novadā 10,0‰;
  6. Ādažu novadā 9,2‰;
  7. Raunas novadā 8,9‰ (1↑);
  8. Aknīstes novadā 6,7‰ (13↑);
  9. Alūksnes novadā 6,7‰ (1↑);
  10. Viļakas novadā 6,5‰ (3↓).

Padaudz novados bijis ievērojams nedēļas saslimstības pieaugums (>1,056‰ dienā):

Nr. Novads Jauni slimnieki Nedēļas saslimstība vakar (‰) Nedēļas saslimstība šodien (‰) Nedēļas saslimstības kāpums (‰)
1. Strenču 14 17,3 21,8 4,6
2. Aglonas 13 17,4 21,6 4,2
3. Aknīstes 9 4,0 6,7 2,8
4. Lubānas 5 0,5 2,8 2,3
5. Vaiņodes 6 13,0 14,8 1,8
6. Beverīnas 6 1,4 2,7 1,4
7. Raunas 4 7,6 8,9 1,3
8. Gulbenes 34 3,1 4,4 1,3

Attiecībā uz Strenčiem ziņo, cik smagi klājas psīchoneiroloģiskā slimnīcā, kur šobrīd slimo gandrīz 1/10 (29?) darbinieku.

%d bloggers like this: