Imants Lešinskis starp divām pasaulēm


Priekš kāda laika sejgrāmatā pamanīju, ka Jāņa Rozes grāmatnīcā nolaista cena Imanta Lešinska rakstu krājumam līdz 8,43 Ls. Aizgāju, nopirku. Nu esmu izlasījis un varu dalīties iespaidos.

“Starp divām pasaulēm” sagatavojusi Imanta meita Ieva. Raksti atmasko padomju iekārtu, īpaši latviešu padomju inteliģences sadarbonību (kolaborāciju), lasītājs var iepazīt neparasto Lešinska dzīves un darba gājumu. Ievietoti arī vairāki dokumenti, kas palīdz labāk apjēgt, par ko viņš raksta. Pašus “Kalpības gadus”, kas ir krājuma kodols, nelasīju, jo esmu to jau izdarījis, — vien Ievas zemsvītras piezīmes.

Tagad atsevišķi mezgla punkti. Grāmatas sākumā, 12.—13. lappusē, Ievai izdevušies stipri, tēva cienīgi vārdi par nodevību, ko lasot nez kāpēc iedomājos par savu klasesbiedru Anriju Matīsu, kuŗu kopš skolas beigšanas esmu dažas reizes saticis salidojumos.

Imants sociāldēmokratu “Brīvībā” trāpīgi komentē valsts īpašuma dēvēšanu par “tautas” īpašumu (224. lpp.):

Īpašumtiesībām tikai tad ir praktiska nozīme, ja attiecīgais īpašums atrodas īpašnieka valdījumā un šis īpašnieks sadala no viņa rīcībā esošajiem ražošanas līdzekļiem gūtos labumus.

272.—273. lappusē Lešinskis vienkārši izskaidro Krievijas polītiskās un tautiskās iekārtas saistību:

..demokratija Krievijā nebūs dzīvotspējīga, kamēr vien tā nekļūs par nacionālu valsti, jo nekrievu tautu apspiešanai radītais militāri birokratiskais aparāts allaž neglābjami vērsīsies arī pret pašiem krievu demokratiem un brīvdomātājiem.

Ne vienā vien rakstā Imants ar savu padomju dzīves pieredzi rāda, kādā stagnācijā Padomiju novedusi sociālistiskā saimniekošana, ka gaidāma krize un SPRS sabrukums. Var uzzināt arī visādus krievu laika dzīves krikumus, piemēram, ka Rīgā zem Daugavmalas partijas un valdības augstmaņu tribīnes bijis bārs, kur šiem atspirgt pēc pamiršanas dabas stichijās (232. lpp.). Bet galvenais, kā jau teicu, padomju dzīves, čekas un latviešu padomju inteliģences sadarbonības atmaskojums.

Bija vērts pirkt, paldies Ievai un “Domas spēka” apgādam. Lieku polītikas un vēstures grāmatu plauktos.

%d bloggers like this: