2018. gada februāŗa statistika: Italijā nelegālās Vidusjūŗas migrācijas pēdējo gadu minims


Pēc ANO bēgļu komisāriāta ziņām, februārī Eiropā pa Vidusjūŗu ieradušies 3,8 tūkstoši nelegālu imigrantu, kas ir jūtami zemāk nekā 8,0 tūkstoši janvārī, vēl zemāk nekā 11,9 tūkstoši pērn februārī un zemākais rādītājs kopš 2014. gada janvāŗa. Gada imigrācija tāpēc kritusies no 179 līdz 171 tūkstotim pēdējā gadā, kas ir zemākais rādītājs kopš 2014. gada jūlija. Statistika rāda milzīgu vīriešu pārsvaru migrantu vidū: 5,4 reizes. Tāda dzimumu attiecība raksturīga iebrukumam un kolonizēšanai, kad pirmie ierodas stiprākie, lai ieņemtu vietu, nevis bēgļu gaitām, kad pirmos drošībā sūta vājākos.

Pievēršoties atsevišķām nelegālas imigrācijas frontēm, Italijā februārī iebr[a]ukšana kritusies no 4,2 tūkstošiem janvārī līdz 1,1 tūkstotim, kas ir daudz mazāk nekā 9,1 tūkstotis pērn februārī un zemākais līmenis kopš 2013. gada maija. Gada summa attiecīgi sarukusi no 119 tūkstošiem līdz 111 tūkstošiem, kas mazākais skaits kopš 2014. gada vidus. 4. martā Italijā notika parlamenta vēlēšanas, un tajās uzvarēja pret nelegālu imigrāciju noskaņoti spēki. Tas mudina domāt, ka migrantu ievešana arī pēc ziemas beigām un laikapstākļu uzlabošanās neatjaunosies pēdējo gadu līmenī.

Grieķijā februārī pa jūŗu ieradās 1,3 tūkstoši nelegālu imigrantu, kas ir mazāk nekā 1,6 tūkstoši janvārī, tomēr mazliet vairāk nekā 1,1 tūkstotis pērn februārī. Gada summa palikusi 30 tūkstošu līmenī (30,1 tūkstotis līdz janvārim; 30,2 tūkstoši līdz februārim). Tas ir augstākais iebr[a]ucēju skaits, kopš Maķedonija 2016. gada martā slēdza migrantiem robežu ar Grieķiju.

Vēsturiski visaugstākā līmenī turas nelegāla imigrācija uz Spāniju. Turklāt te iebr[a]ukušo skaitā jāieskaita vēl tie, kas pārrāpušies Seutas un Meliljas (Liepājas—Daugavpils lieluma Spānijas pilsētas Afrikā) robežžogam, un tie, kas izsēdušies Kanarijas salās, kuŗas vairs ne Vidusjūŗā, bet atklātā Atlantijas okeanā. Jo ģeografisks pedantisms neaizēno dēmografisku likumsakarību — vienotu migrācijas plūsmu, un arī bēgļu komisāriāts Seutu, Melilju un Kanarijas iekļauj Vidusjūŗas stāvokļa ziņojumos. Lūk, Spānijā ieradušos nelegālu Vidusjūŗas imigrantu skaits 2017. gadā sāka jūtami augt, un gada summa dubultojās no 14 līdz 29 tūkstošiem. Taču februāris ir pirmais mēnesis kopš 2016. gada novembŗa, kad tendence apstājusies: 1,5 tūkstoši iebr[a]ukušo ir mazāk ne tikai par janvāŗa 2,2 tūkstošiem, bet arī par pērnā februāŗa 1,7 tūkstošiem. Attiecīgi gada summa palikusi sasniegtā rekordlīmenī — 29,3 tūkstoši janvārī, 29,1 tūkstotis februārī, kas maz atpaliek no Grieķijas līmeņa.

Advertisements
%d bloggers like this: