Skolas matēmatika


1938. Mežcirtējs pārdod baļķu vezumu par 100 latiem. Vezuma pašizmaksa ir 4/5 no cenas. Cik latu viņš nopelna?

1948. Mežcirtējs pārdod artelim baļķu vezumu par 100 rubļiem. Vezuma pašizmaksa ir 4/5 no cenas jeb 80 rubļu. Cik rubļu viņš nopelna?

1968. Kolhoza mežcirtēju brigāde nodod valstij baļķu kravu par 100 rubļiem. Kravas pašizmaksa ir 80 rubļu. Vai brigāde darbojas ar peļņu?

1998. SIA “Mežcirtējs” pārdod baļķu kravu par 100 latiem. Kravas pašizmaksa ir 80 latu, un SIA peļņa — 20 latu. Jūsu uzdevums: pasvītrot skaitli ’20’.

2018. Mežcirtējs izcērt skaistu slaidi augušu senu mežu, jo viņš ir savtīgs un nevērīgs, un viņam nerūp nedz dzīvnieku dzīves vietas, nedz mūsu mežu saglabāšana. Viņš tā dara, lai gūtu 20 euro peļņu. Ko jūs domājat par tādu rīcību? Tēma klases apspriešanai pēc jautājuma atbildēšanas: kā jutās putni un vāveres, kad mežcirtējs iznīcināja viņu mājas? Atcerieties, nepareizu atbilžu nav, un nebaidieties un nekaunieties, ja jums nāk raudiens.

2048.                                                                                              يبيع فريق التسجيل سجلات 100 يورو. تكلفة الشحن هو 80 يورو. كيف كبيرة لواء الربح؟

Advertisements
Publicēts Uncategorized. Birkas: . 1 Comment »
%d bloggers like this: