Dzīves līmenis pašvaldību griezumā 2017. gadā


Pa gadskārtu atkal pienācis brīdis, kad Valsts kase publicējusi gada pēdējos pašvaldību finanču pārskatus, un varu pievērsties, kā kur Latvijā klājies 2017. gadā. Dažādu zemju dzīves līmeni var ērti noteikt un salīdzināt pēc iekšzemes kopprodukta attiecības pret iedzīvotāju skaitu. Taču sīkākām iekšzemes vienībām vietējo kopproduktu noteikt ir grūtāk — un, jo sīkākas vienības, jo grūtāk. Latvijā, piemēram, vietējo kopproduktu lēš tikai statistikas (plānošanas) reģionu līmenī. Bet starp Gaŗkalni un Aloju ir diezgan ievērojama atšķirība, kaut abas ietilpst Pierīgas reģionā.

Par laimi, vismaz pašvaldību līmenī dzīves līmeni noteikt var. Katras pašvaldības budžeta skaitļi ir zināmi, un no tiem dzīves līmeni vislabāk rāda pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi (skatīt 2017. gada decembŗa pārskatus par pamatbudžeta izpildi), proti, iedzīvotāju ienākuma un nekustamā īpašuma nodoklis (vietām vēl šis tas sīkāks). Nodokļu ieņēmumu kopsumma rāda finanču ziņā svarīgākās (un pašvaldību vēlēšanās iekārotākās) Latvijas pašvaldības. Rīga, protams, pirmā, bet pieminams, ka otrā ir Jūŗmala, toties Ventspils tikai sestā. Pirmā desmitniekā arī četri novadi, no kuŗiem trim gadījies fotofinišs (tūkstoši latu):

  1. Rīga — 480 526;
  2. Jūŗmala — 41 679;
  3. Daugavpils — 31 528;
  4. Liepāja — 30 753;
  5. Jelgava — 30 007;
  6. Ventspils — 23 445;
  7. Māŗupes novads — 17 902 (divas vietas augstāk, salīdzinot ar 2016. gadu);
  8. Ķekavas novads — 17 824 (vietu zemāk, salīdzinot ar 2016. gadu);
  9. Ogres novads — 17 768 (vietu zemāk, salīdzinot ar 2016. gadu);
  10. Salaspils novads — 13 363.

Taču, lai iegūtu dzīves līmeni, šie skaitļi jādala ar iedzīvotāju skaitu. Iznākums ir gana aizraujošs, ka atļaujos ielikt visas 119 pašvaldības pēc latiem no cilvēka, minot arī ranga maiņu, salīdzinot ar 2016. gadu:

Pašvaldība Ls/iedz. Vieta Maiņa
Gaŗkalnes novads 969,83 1 0
Māŗupes novads 966,58 2 1
Jūŗmala 857,49 3 -1
Babītes novads 849,40 4 0
Ķekavas novads 787,33 5 1
Ādažu novads 763,04 6 1
Ikšķiles novads 749,67 7 1
Rīga 749,16 8 1
Saulkrastu novads 739,19 9 2
Stopiņu novads 733,19 10 0
Carnikavas novads 677,86 11 -6
Ventspils 663,01 12 0
Sējas novads 614,01 13 2
Siguldas novads 606,12 14 -1
Salaspils novads 599,48 15 -1
Ozolnieku novads 578,06 16 2
Baldones novads 574,21 17 2
Valmiera 569,75 18 -2
Olaines novads 568,86 19 -2
Ķeguma novads 535,44 20 2
Inčukalna novads 533,41 21 0
Ogres novads 531,20 22 3
Jelgava 528,82 23 -3
Pāvilostas novads 528,38 24 40
Engures novads 527,64 25 2
Ropažu novads 527,57 26 -2
Cēsu novads 526,70 27 -4
Aizkraukles novads 525,98 28 -2
Iecavas novads 521,76 29 0
Dobeles novads 519,45 30 -2
Krimuldas novads 519,07 31 3
Mālpils novads 513,56 32 3
Jaunpils novads 513,40 33 11
Lielvārdes novads 508,25 34 -2
Nīcas novads 490,84 35 -5
Amatas novads 483,21 36 9
Ventspils novads 478,21 37 -4
Bauskas novads 477,27 38 -1
Tērvetes novads 474,86 39 1
Jelgavas novads 470,32 40 2
Grobiņas novads 468,08 41 6
Beverīnas novads 464,65 42 -6
Naukšēnu novads 463,87 43 -5
Salacgrīvas novads 463,24 44 -1
Pārgaujas novads 462,84 45 7
Rundāles novads 462,18 46 10
Mērsraga novads 461,50 47 -16
Tukuma novads 458,38 48 -9
Smiltenes novads 454,12 49 -1
Skrīveŗu novads 451,95 50 -9
Saldus novads 449,59 51 -2
Priekuļu novads 445,38 52 -6
Liepāja 442,85 53 -2
Brocēnu novads 441,52 54 3
Kokneses novads 438,61 55 -2
Kocēnu novads 434,87 56 9
Vecumnieku novads 434,70 57 3
Auces novads 432,97 58 1
Rojas novads 427,42 59 -5
Limbažu novads 427,03 60 -2
Durbes novads 424,47 61 2
Talsu novads 423,36 62 0
Dundagas novads 422,58 63 4
Rucavas novads 421,27 64 -3
Līgatnes novads 415,22 65 6
Jaunjelgavas novads 414,74 66 4
Alsungas novads 413,51 67 -12
Lubānas novads 408,89 68 -2
Ērgļu novads 407,55 69 26
Valkas novads 407,10 70 -2
Jēkabpils 402,93 71 -21
Rēzekne 401,34 72 -3
Gulbenes novads 398,25 73 0
Strenču novads 397,21 74 9
Salas novads 395,58 75 1
Madonas novads 394,86 76 -4
Pļaviņu novads 392,71 77 -3
Vecpiebalgas novads 390,89 78 2
Preiļu novads 390,51 79 2
Kandavas novads 390,46 80 5
Aknīstes novads 390,33 81 1
Burtnieku novads 389,94 82 -7
Aizputes novads 381,35 83 -6
Cesvaines novads 379,08 84 -6
Neretas novads 378,12 85 1
Raunas novads 375,50 86 4
Jaunpiebalgas novads 375,33 87 -3
Alūksnes novads 375,24 88 -1
Viesītes novads 372,75 89 0
Daugavpils 372,71 90 -11
Priekules novads 366,14 91 0
Kuldīgas novads 364,57 92 1
Vaiņodes novads 363,77 93 -1
Rūjienas novads 356,56 94 0
Skrundas novads 353,62 95 -7
Mazsalacas novads 352,93 96 2
Jēkabpils novads 351,32 97 3
Krustpils novads 349,67 98 -2
Alojas novads 349,51 99 3
Apes novads 349,04 100 -3
Balvu novads 337,68 101 0
Līvānu novads 328,02 102 1
Ilūkstes novads 327,36 103 1
Baltinavas novads 326,72 104 -5
Varakļānu novads 310,91 105 1
Daugavpils novads 310,42 106 1
Ludzas novads 308,14 107 -2
Viļakas novads 299,29 108 1
Ciblas novads 295,26 109 2
Kārsavas novads 295,06 110 0
Krāslavas novads 294,72 111 -3
Rēzeknes novads 289,49 112 0
Rugāju novads 286,44 113 4
Dagdas novads 284,82 114 0
Viļēnu novads 279,02 115 -2
Riebiņu novads 272,18 116 0
Vārkavas novads 260,08 117 2
Eglonas novads 259,56 118 0
Zilupes novads 247,63 119 -4

Sakiet vēl, ka no ŗ burta nav nekāda labuma! Ja nopietnāk, es teiktu, kopskatu veido, pirmkārt, attālums līdz Rīgai un, otrkārt, pašvaldības pilsētnieciskums. Tomēr vislepnāk dzīvo nevis pašā Rīgā, bet Pierīgas gredzenā ap to. Citas pilsētas parādās kā mazāki turības avoti, no kuŗiem lielākais ir Ventspils. Interesanti, ka Liepāja zemāk par Nīcas un Grobiņas novadu. Varētu vai padomāt, ka Liepāja ir otra pilsēta Latvijā, kam apkārt veidojas turīgākas piepilsētas. Ļoti uzskatāmi viss redzams kartē:

Galīgi neapaļš augstākās kategorijas slieksnis tāpēc, lai kategorijā iekļautu visas pašvaldības, kas turīgākas par Rīgu. Latvijas caurmērs ir 573 Ls, kam vistuvākā ir Baldone un kas kartē atbilst gaiši zaļai krāsai. Zemākā kategorija sastopama tikai Latgalē, kur ir 19 visnabagākie novadi.

Pievēršoties pārmaiņām, salīdzinot ar 2016. gadu, pirmais iespaids bija, ka augšupeja bijusi visai strauja. Tiešām — Latvijā kopā tā bijusi 9,8% jēlskaitļos un 6,7%, ievērojot patēriņa cenu maiņu. Jāatzīst, man nav nekādas nojautas, kas pērn noticis Pāvilostā, ka pamatbudžeta nodokļu ieņēmumi auguši no 1,0 miljoniem latu līdz 1,4 miljoniem, Ls/iedz. rādītājs kāpis par 35%, pat atņemot inflāciju, un Pāvilosta tagad ir otra turīgākā Kursas pašvaldība pēc Ventspils. Ja kāds zina, labprāt uzklausītu. Kuģīgo māju lūdzu nepiedāvāt. Tomēr ir arī dažas pašvaldības, kur bijis kritums. Visstraujākais Carnikavā, kas nobraukusi no 766 Ls/iedz. uz 678 faktiskās cenās, bet, ievērojot inflāciju, 2016. gada līmenis bija 16% augstāks nekā pērn. Arī te labprāt uzzinātu kritiena cēloni.

PAPILDUS 26. janvārī. Paldies bijušiem kolēģiem, Carnikavas kritums izskaidrots:

Jā, nodokļi auguši no 5,25 mln Ls līdz 5,65 mln, taču iedzīvotāju skaits — par pusotru tūkstoti no 6,9 tk līdz 8,3 tk jeb 22% gadā. Pašvaldību rangā pēc iedzīvotāju skaita Carnikava pakāpusies par divpadsmit vietām un apsteigusi, piemēram, Aizkraukles un Valkas novadu. Nevienai citai pašvaldībai rangs 2016. gadā nav mainījies vairāk par trīs vietām. Būtu bijis vērīgāks, būtu varējis pats pamanīt.

Advertisements
%d bloggers like this: