Latviešu avīzes priekš 100 gadiem: komūnisti sagrābj strēlniekus


Turpinu rakstu sēriju par latviešu likteņgriežiem priekš simt gadiem ar kārtējo mēneša vidus momentuzņēmumu. Ja konkrēti, ko rakstīja latviešu avīzes 1917. gada 15. jūnijā (pēc vecā stila 2. jūnijā). Šis datums izvēlēts, skaitot pa mēnesim uz priekš no Krievijas cara atkāpšanās 15. martā. No tām, kas šai dienā iznāca un digitālizētas periodika.lv, savdabīgu pretstatu veido komūnistu pārņemtā latviešu strēlnieku avīze “Brīvais Strēlnieks” un galvenās pilsoniskās partijas Zemnieku savienības laikraksts “Līdums”.

“Brīvā Strēlnieka” ievadraksts aicina gāzt Krievijas pagaidu valdību. Tiesa, pašas pagaidu valdības jaunais sastāvs 18. maija programmā apņēmies vest valsti sociālistiskā sabrukumā:

neatlaidīgi un noteikti cīnīsies ar valsts saimniecisko sabrukumu, ievedot sistēmatisku valsts un sabiedrības kontroli pār ražošanu, transportu, produktu apmaiņu un sadalīšanu, un vajadzības gadījumā, arī organizējot pašu ražošanu.

Komūnisti “pret šādu solījumu, vispār, daudz neko nevar iebilst”. Taču jātiek pašiem pie varas, tāpēc, ja tik būtu iespējams — gāzt.

Tas gan nav traucējis turpat blakus slejās samērā plaši aprakstīt nīstās pagaidu valdības rīkoto Krievijas Satversmes sapulces vēlēšanu kārtību. Tomēr pretrunu nav: tobrīd komūnisti nav pie varas, dzenas pēc tās un uzskata satversmes sapulces vēlēšanas par līdzekli mērķa sasniegšanai.

“Līdumam” ievadraksts par Apvienoto latviešu strēlnieku pulku padomes 30. maija rezolūciju, ko panākuši komūnisti, un vēlāku rezolūcijas skaidrojumu, ko padome laidusi, kad izrādījies, ka tautā komūnistu aicinājumi nav saņemti urjavām. Lai lasītāji paši redzētu un varētu vērtēt, “Līdums” iespiedis komūnistisko rezolūciju: gāzt pagaidu valdību, frontē neuzbrukt, brāļoties ar vāciešiem, visu varu padomēm. Traģiski “Līdumā” lasīt strēlnieku pulku dibinātāju Krievijas Valsts domes deputātu Jāņa Goldmaņa un Jāņa Zālīša protestu pret strēlnieku padomes rezolūciju, kur domnieki vēlreiz atgādina strēlnieku sūtību:

Latviešu pulkiem ir jābūt tādiem ka tauta kuŗu katru brīdi var būt droša, ka var ne lūgt, bet arī  p r a s ī t  Latvijai tādu iekārtu, kādu tā atrod par labu.

Citādi dzīve rit uz priekšu: Amerikas sūtnis Pēteŗpilī griezies pie Ārlietu ministrijas ar noti, ka viņa valsts nosaukums ir Amerikas Savienotās Valstis, ne Ziemeļamerikas SV, kā Krievijā bieži lietots. Savukārt Salacgrīvā dibināta Salacas Zaldātu un pilsoņu deputātu padome, un to atzinīgi vērtē arī “Līdums”:

Tā kā brīvā palaistie kaŗa spēka zirgi daudz posta izdara sakņu dārziem, jaunā āboliņa laukiem un tīrumiem, tad augšminētā organizācija īstā laikā un vietā.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: