140 vārdu: cilvēku mūŗi, sienas un žogi


Berlin_Wall_death_strip,_1977[1]

Berlīnas mūŗa aizžogojumi 1977.g.

Šodien apritēja 55 gadi kopš Berlīnes mūŗa celšanas. Kad esmu Berlīnē, mēdzu aiziet līdz mūŗa trasei, ko vācieši attapīgi iezīmējuši dabā ar bruģējuma svītru, un paejos pa to. Vietumis redz pa piemiņas plāksnei cilvēku alkām — sekmīgām vai nesekmīgām, bet neremdināmām — izrauties brīvībā no sociālisma.

Un reizēm Berlīnes mūri piesauc, runājot par visu ko citu. Arī par Eiropas valstu sargāšanu no nelegālas imigrācijas un robežžogu celšanu. Diemžēl tādējādi tīši vai netīši tiek jaukts pirksts ar citu ķermeņa daļu. Jo līdzīga izskata mūrim—sienai—žogam var būt pavisam atšķirīga nozīme atkarībā no diviem izšķirīgiem apstākļiem:

  1. kam domāts mūris — nelaist iekšā vai nelaist ārā;
  2. kam domāts mūris — nelaist labos vai nelaist sliktos.

Iespējamos variantus var attēlot 2×2 matricā ar piemēriem:

Mūŗi

Piemērus noteikti var papildināt, bet ceru, ka lietas būtība saprasta. Lai atceramies un pareizi lietojam, un labojam, ja redzam kādu aplami pieminam.

%d bloggers like this: