Lielbritanijas ES nobalsošanas novērošana


Šogad jāņoju Anglijā — novēroju viņējo ES nobalsošanu. Dalīšu iespaidus divos rakstos: vispirms par nobalsošanu, tad par Mančestru.

Rīkot nobalsošanu par dalību ES bija Konservātīvās partijas premjera Deivida Kemerona solījums 2015.gada parlamenta vēlēšanās. Pats viņš bija par palikšanu, taču bija spiests tādu solījumu dot, lai saglabātu partijas vienotību (daudz konservātīvo gribēja izstāties), novērstu vēlētāju pārplūšanu pie Neatkarības partijas un nezaudētu vēlēšanās. Konservātīvie vēlēšanās uzvarēja (daudziem negaidīti), un Kemerons solījumu izpildīja. Simboliska sakritība: nobalsošanas diena (23.jūnijs — Lielbritanijā tradicionāli vēlēšanas rīko ceturtdienās) sakrita ne tikai ar jāņošanu, bet arī ar filmas “Neatkarības diena” rādīšanas sākumu.

Viena no retām polītiskām reklāmām un "Neatkarības dienas" filmas reklāma

Viena no retām polītiskām reklāmām un “Neatkarības dienas” filmas reklāma

Lielbritanijas Vēlēšanu komisija bija sagatavojusi nopietnu novērošanas programmu, ko izmantoja ~60 novērotāju: citu valstu vēlēšanu rīkotāji (bija no Meksikas, Zambijas, Bangladešas utml., taču arī no Lietuvas un Igaunijas), ārzemju vēstniecības, starptautiskas iestādes un augstskolas. Vispirms novērotāji tika iepazīstināti ar nobalsošanu, tās rīkošanas kārtību un polītisko fonu. Lektori uzsvēra, ka nevienai pusei nav droša pārsvara un nobalsošanas iznākums nav paredzams. Tagad laikam jāpastāsta, kā notiek nobalsošana, un pēc tam atgriezīšos pie novērošanas programmas.

IMG_20160621_103828

Lielbritanijas Vēlēšanu komisijas vadītāja Dženija Votsone stāsta par nobalsošanas organizāciju

IMG_20160621_155500

ITV televīzijas pārstāvis stāsta par kampaņām

 Valstī ir 46,5mln vēlētāju, vēlēšanu komisiju darbs organizēts četros līmeņos:

  1. iecirkņi;
  2. 382 pašvaldības;
  3. 12 reģioni;
  4. Lielbritanijas Vēlēšanu komisija, kas par nobalsošanas štābu bija izraudzījusies Mančestru.

Atšķirībā no Latvijas Lielbritanijas Vēlēšanu komisija pārrauga arī kampaņu finances (Latvijā to dara KNAB) un bija katrā pusē (palikt; izstāties) apstiprinājusi oficiālos kampaņas veicējus. Kaut jautājums bija ārkārtīgi svarīgs, polītisko reklāmu bija pavisam maz. Ielās redzēju kampaņojam tikai palicējus (bija novērotāji, kas redzējuši tikai neatkarībniekus). Ir paraža, ka avīzes izziņo savu viedokli, kā balsot. Aģitēt ļauts arī nobalsošanas dienā, ko izmantoja avīzes savā pirmajā lapā. Pievakarē redzēju vēl klātienes aģitētājus pie galvenās Mančestras dzelzceļa stacijas.

Vēlētājam jābalso vienā noteiktā vēlēšanu iecirknī, ko viņš pats izvēlas un paziņo. Ja pilsonis nav izvēlējies neviena, viņa vēlētāju sarakstos nav un nobalsot viņš nevar. Papildus parastai balsošanai iecirknī vēlētāji var balsot pa pastu (gan iekšzemē, gan ārzemēs — un tas ir vienīgais balsošanas veids ārzemēs) vai ar vietnieka (proxy) palīdzību. Vietniekbalsošana ir iespēja uzticēt balsošanu savā vietā citam vēlētājam. Iepriekšējas balsošanas nav. Iesūtītās pasta balsis katru dienu, sākot no 4.jūnija, atvēra un, neapskatoties to saturu (kā balsots), ievietoja aizzīmogotās urnās skaitīšanai nobalsošanas vakarā.

Īpaša uzmanība pievērsta balsošanas aizklātumam, jo katrai vēlēšanu zīmei ir ūnikāls numurs un iecirkņa vēlēšanu komisijai ir šo numuru saraksta tabula, kur tā ieraksta vēlētāja numuru iecirkņa vēlētāju sarakstā, kuŗam attiecīgā zīme izsniegta. Tādējādi var konstatēt, kā kurš balsojis, taču iecirkņu darbinieki neatcerējās, kad pēdējo reizi šī iespēja izmantota.

IMG_20160622_121751

Vēlēšanu zīmes priekšpuse un aizmugure. Vēlēšanu zīmes tur viegli salīmētā bukletiņā; kad atnāk vēlētājs, virsējo zīmi noplēš

IMG_20160622_122730

Vēlēšanu zīmju numuru saraksts. Kad vēlētājam izsniedz zīmi, pie tās numura ieraksta viņa numuru vēlētāju sarakstā

 Balsošana lielā mērā balstās uzticībā:

  • vēlētājam nav jāuzrāda personas dokuments ar foto, bet pietiek nosaukt savu vārdu un adresi;
  • vēlētājam nav nekur jāparakstās par balsošanu;
  • iecirkņa vēlēšanu komisija raksta ar zīmuli, ne pildspalvu. Arī balsošanas kabīnē ielikts zīmulis, ne pildspalva, taču vēlētājs drīkst balsot arī ar līdzi paņemtu pildspalvu vai flomāsteru.

Vēlēšanu komisiju pārstāvji atzina, ka pasta balsošanu un citus uzticībā balstītus elementus mēdz ļaunprātīgi izmantot musulmaņu imigrantu kopienās, tāpēc musulmaņu apdzīvotos rajonos godīgas balsošanas nodrošināšanai reizēm spiesti izmantot īpašas drošības procedūras. Piemēram, musulmaņu pastniekam norīko līdzi policistu, lai pastnieks balsošanas materiālus tiešām nogādātu vēlētājiem, kuŗi pieteikuši pasta balsošanu, nevis aiznestu vietējiem musulmaņu kopienas vadītājiem.

Slēgtu kabīņu iecirkņos nav, balsošanai izmanto krustveida stāvgaldiņus ar sienām. Iecirknī aizliegts fotografēt un filmēt. Vēlētājus apkalpo 3…4 cilvēki. Vēlēšanu iecirkņi bija atvērti no pulksten 7 rītā līdz 10 vakarā.

Pēc vēlēšanu beigām iecirkņa komisijas vēlēšanu materiālus nogādā vienkopus skaitīšanai pašvaldības balsu skaitīšanas centrā, kas tikām jau sācis darbu, no 10 vakarā skaitīdams pasta balsis. Kad viss saskaitīts, vēlēšanu komisijas pārstāvis klātesošiem paziņo balsošanas skaitļus. Sabiedrība nobalsošanas iznākumus var uzzināt no plašsaziņas līdzekļiem (pamatā trīs galvenās televīzijas — BBC, ITV, “Sky”), kam ļauts izmantot elektronisku Lielbritanijas Vēlēšanu komisijas rezultātu sistēmu.

Priekšvēlēšanu dienā mūs aizveda uz Meklsfīldu (Jelgavas—Jūŗmalas lieluma Mančestras piepilsēta) apskatīt pasta balsojumu atvēršanu. Lai ievērotu balsošanas aizklātību, īpaši tika pieskatīts, ka vēlēšanu zīmes visu laiku tiek turētas ar priekšpusi uz leju. Pasta balsošanu izmantoja ~1/5 balsstiesīgo. Tiekoties ar vietējo vēlēšanu komisiju, bija interesanti, ka viņi savus darbus raksta līdzīgi blokschēmai uz gaŗos palagos salīmētām liellapām.

Video — Meklsfīldas vēlēšanu komisijas pārstāvis skaidro, kā aizzīmogo urnas:

IMG_20160622_112219

Tikšanās ar Meklsfīldas vēlēšanu komisiju. Uz grīdas komisijas darāmo darbu saraksts

IMG_20160622_111248

Vēlēšanu komisijas sarakstīts darāmo darbu saraksts tuvplānā

IMG_20160622_115337

Pasta balsojumu atvēršana

IMG_20160622_120059

Pasta balsojumu atvēršana

IMG_20160622_111401

Urnas ir necaurspīdīgas melnas

IMG_20160622_121051

Pasta balsojumi salikti urnā, tā aizzīmogota un gaida atvēršanu nobalsošanas vakarā

Nobalsošanas dienā bija jāceļas 6 no rīta, jo 6.30 startējām skatīt iecirkņa darba sākšanu. Ēkā bija dubultiecirknis, un 7.00 bija sastājusies īsa agru balsotāju rindiņa, ko visai ātri apkalpoja. Tālāk braukājām pa dažādiem iecirkņiem Mančestrā un tās tuvumā. Visbiežāk tie bija saieta namos, gadījās sporta halles un baznīcas (arī tur, kur 1/4 vēlētāju musulmaņi). Nevienā iecirknī uzturēšanās brīdī vēlēšanu kārtības pārkāpumu nebija, redzētais radīja brīvu un godīgu vēlēšanu iespaidu. Šķita, ka vēlētāju aktivitāte augstāka nekā pērn parlamenta vēlēšanās, un vēlāk skaitļi to apstiprināja: 72,2% pret 66,4%.

IMG_20160623_065155

Tūlīt sāksies nobalsošana

IMG_20160623_065333

Dubultiecirknī vēlētāji dalīti pēc adreses

IMG_20160623_070217

Iecirkņa atklāšanas brīdī sastājusies maza rindiņa

IMG_20160623_074019

Iecirknis sporta hallē

IMG_20160623_091909

Iecirknis saieta namā

IMG_20160623_091948

Pie ieejas iecirknī

IMG_20160623_092308

Tā kā iecirknī iekšā fotografēt aizliegts, fotografēts pa atvērtām durvīm. Var redzēt krustveida balsošanas galdiņu daļu

IMG_20160623_093014

Iecirknis baznīcā

IMG_20160623_134437

Vēl viens iecirknis baznīcā

Vakarā gājām vērot iecirkņa slēgšanu Mančestras Centrālā bibliotēkā. Nekā ārkārtēja, pēdējais balsotājs atnāca 5′ priekš slēgšanas, pāris minūšu pēc laika atskrēja vēl viens, tak tika laipni aizraidīts, ko uztvēra ar nožēlu, tomēr izpratni. Pēc tam apmeklējām Mančestras rātsnamu, kur bija Lielbritanijas Vēlēšanu komisijas nobalsošanas štābs. Rātsnamā strādāja Vēlēšanu komisijas darbinieki, žurnālisti kaut ko stāstīja un ziņoja, tak neviena pašvaldība savus iznākumus saskaitījusi vēl nebija.

IMG_20160622_121733

Ja iecirkņa slēgšanas brīdī ir rinda, tajā stāvētājiem izsniedz rindas kartes, lai zinātu, kuŗus vēl apkalpot

IMG_20160622_121852

Lielākais pārsteigums — urnas stampa. Lokanas plastmasas dēlis noapaļotiem galiem, ar ko blīvāk saspiež vēlēšanu zīmes urnā

IMG_20160623_215905

Mančestras Centrālās bibliotēkas iecirknis minūti priekš slēgšanas. Fotografēts no ielas caur logu

IMG_20160623_222457

Valsts galvenā nobalsošanas iznākumu paziņošanas skatuve Mančestras rātsnamā

Devāmies tāpēc uz Mančestras skaitīšanas centru, kas bija ierīkots bijušā centrālā dzelzceļa stacijā, kur tagad konferenču halle. Vienā zāles galā, kur kādreiz brauca iekšā vilcieni, tagad pieveda iecirkņu vēlēšanu materiālus. Zāles sānmalās līkloču bija salikti skaitīšanas galdi. Vienā pusē tiem sēdēja skaitītāji, otrā pusē varēja stāvēt novērotāji. Stacijas garenasī bija vairāki televizori, kur varēja vērot ziņas, un uzkodu bufete — protams, arī galdiņi un krēsli.

IMG_20160623_231601

Mančestras balsu skaitītava (bijusī centrālā dzelzceļa stacija) no ārpuses

IMG_20160623_232118

Mančestras balsu skaitītava (bijusī centrālā dzelzceļa stacija) no iekšpuses. Sānos skaitīšanas galdi, tuvplānā iznākumu paziņojumu skatuve no aizmugures, pa vidu staigā novērotāji un citi interesenti

IMG_20160624_035759

Mančestras vēlēšanu komisija paziņo pilsētas nobalsošanas iznākumus

Atradu lielisku vietu TV skatīšanai. Izrādījās, esmu apsēdies tieši starp neatkarībnieku un palicēju galdiņiem. Tas deva papildus iespaidus, kā abas puses juta līdzi iznākumu ziņošanas gaitai valstī un attiecās savstarpēji viena pret otru. Neatkarībnieki bija gluži vai klonētu 20-gadīgu puišu pulciņš, palicēji daudzveidīgāki. Vienā brīdī neatkarībnieki aizskrēja pie skaitīšanas galdiem uzmanīt skaitīšanu, palicēji tik nopietni pret saviem pienākumiem neizturējās un palika skatīties TV. Atbilstīgi nobalsošanas iznākumiem neatkarībnieki nakts gaitā kļuva jautrāki un atbrīvotāki, bet palicēji klusāki.

Mančestrā ir 338tk balsstiesīgo (salīdzinājumam — Rīgā 2014.g. Saeimas vēlēšanās bija 413tk), un skaitītāji, kas savu darbu izdarīja ātrāk, palika dīkā gaidām pārējos — pie mums, skaitot iecirknī, tāda dirnēšana nerodas. Beidzot ap 4 rītā Mančestras vēlēšanu komisijas pārstāvis no skatuvītes paziņoja, ka pilsētā 122tk (60%) nobalsojuši pa palikšanu ES un 80tk (40%) par izstāšanos. Valsts mērogā tas gan nekā vairs nespēja mainīt, jo neatkarībnieku pārsvars jau bija simtiem tūkstošu balsu. Ar to Mančestras skaitīšana bija galā.

Pēc ~2/3 pašvaldību iznākumu ziņošanas plašsaziņas līdzekļi sāka paši pasludināt, ka uzvarējuši neatkarībnieki. Lielbritanijas Vēlēšanu komisija gan sagaidīja pēdējo pašvaldību un tikai tad nosauca oficiālos skaitļus un iznākumu. Kaut iznākums bija samērā tuvs (51,9% par izstāšanos no ES, 48,1% par palikšanu) un polītiskai elitei netīkams, nebija nekādas kavēšanās vai iznākuma apšaubīšanas.

Nākamā dienā vēl bija pēcbalsošanas saiets, kur novērotāji varēja Lielbritanijas Vēlēšanu komisijai izteikt savus iespaidus un ieteikumus. Kam interesē, nobalsošanas iznākumi pašvaldību griezumā pieejami te. Atsevišķas pašvaldības publicējušas savus iznākumus sīkākā griezumā.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: