Artura Heniņa smilšu pulkstenī birst atkritumi


smilsupulksteni.3.aiIzlasījis Jukumu Vācieti par strēlniekiem, ķēros pie vēl vienas grāmatas par to pašu laiku: Artura Heniņa “Smilšu pulkstenī birst cits laiks”. Grāmatu nopirku pavasarī Ķīpsalas grāmatu izstādē vairāku cēloņu dēļ. Pirmkārt, man jau ir viņa Smilšu kalnu triloģija, un “Cits laiks” ir tās turpinājums. Otrkārt, Smilšu kalnu triloģija man jau ir tāpēc, ka man patīk lasīt par manu dzimto pilsētu, īpaši tās vēsturi, ģeografiju un sabiedriski polītiskiem notikumiem tajā. Un triloģija ir par mūŗa Rīgas tapšanu un Piekto gadu. Treškārt, cena bija pieņemama.

Kopiespaids tāds, ka Heniņam beidzot izdevies iespiest savu vismaz 30 gadu atvilktnē turētu garadarbu, ko krievu laikā nedrukāja — ne tāpēc, ka būtu ideoloģiski apšaubāms, bet grafomanijas dēļ. Jo ko citu var domāt par grāmatu, kam trešdaļu apjoma aizņem Krievijas Sociāldēmokratiskās strādnieku partijas 5.kongresa atreferējums!

Bet ideoloģiski grāmata tiešām komūnistiska. Piemēram, 41.—42.lpp. minēta 1906.g. bilance:

No krievu avīzes “Reč” ir paņemti un pārdrukāti pērnā gada upuru skaitļi visā Krievzemē. Gluži kā pēc krievu-japāņu kara. Protams, ar savējiem priekšplānā. Nav rēķināti tie uzbrukumi, kuros nav nopūdelēts. Pērn revolucionārajā karā esot krituši un ievainoti 75 ģenerāļi, ģenerālgubernatori un pilsētu priekšnieki. No policijas militārpersonām krituši 410, ievainoti 453. Bijis 90 uzbrukumu bez sekām. Savuties policija un karaspēks nogalinājis 416 cilvēkus, ievainojis 736. Uz kara tiesu un lauku kara tiesu spriedumu pamata nošauts vairāk nekā tūkstotis cilvēku. Te neesot ieskaitīti Baltijā nošautie. Sadursmēs no netīšām lodēm kritis ap divsimt cilvēku, ievainoti 350. Policija esot atradusi 1100 bumbu, granātu un elles mašīnu. Sprāgušas 210 bumbas. Vēl policija atņēmusi līdz 122 pudiem pulvera, līdz 10 pudiem piroksilīna, līdz 260 tūkstošiem flinšu un revolveru patronu, līdz pusotram tūkstotim pašu flinšu un tikpat daudz revolveru. Uziets 110 ilegālu drukātavu. Pēc vairāk vai mazāk oficiāliem datiem, administratīvi izsūtīto skaits sniedzoties līdz 35 tūkstošiem.

Heniņš to iztēlo kā asiņainas represijas, kaut acīmredzams, ka cara Krievija bija atklāta tipa cietums, salīdzinot ar nāves nometni, ko ierīkoja viņa cildinātie komūnisti. Tāpat Heniņš 62.lpp. izsmej to, kā Frīdrichs Veinbergs aprakstījis sociāldēmokratu vēlēšanas:

Sociāldēmokrati iecēluši par domnieku nepazīstamu personu, kuras vārdu 98/100 no pilsētas tikai tagad pirmo reizi dabū dzirdēt. Ozola publiskā darbība pastāvējusi vienīgi kādās musinošās runās pa mītiņu laiku. Tas ir viss. Bet mūsu pieticīgie sociāldēmokrati arī vairāk neko neprasa. Nē! Viņi pavisam neko neprasa, bet balso tik par to, par kuru vadoņi pavēli izdevuši. Pie sociāldēmokratiem no kaut kādas brīvības vai brīvām vēlēšanām nav runas. Pie viņiem valda stingra birokratiska kārtība. Viss notiek uz pavēli, kuru pabalsta brauniņš.

Veinbergs trāpīgi aprakstījis padomju vēlēšanu būtību, bet Heniņam “katra rinda tik aplama”. Vai par to pašu krievu partijas kongresu — latviešu delegāti ir nopietnas izvēles priekšā (173. lpp.):

Uz cietā beņķa nosēdētās ciskas attirpinot, balsu skaitīšanas pārtraukumā mūsējie staigā ar lielu dūšu. Visu laiku sēdējuši kā ar ūdeni mutē, takšu domājuši Napoleona domas. Mazaviķu caurgāšanā mūsējie atskārtuši savu balsu svaru. Lielaviķiem ar poļiem un mazaviķiem ar bundistiem balsis daloties līdzīgi. Tāpēc to, vai lielaviķiem uzvarēt mazaviķus, vai mazaviķiem lielaviķus, vēstures un mūžības priekšā tagad izšķiršot latvieši ar savām balsīm. Pats liktenis mūsējiem lēmis būt par mazu cinīti, kas gāž lielu vezumu. Jautājums tikai — kurā grāvī?

Un Heniņš jūsmo, ka latvieši aiziet pie lieliniekiem un iegāž partiju tai grāvī, kur tā sadragās desmitiem miljonu cilvēku dzīvības.

Neizmetu grāmatu atkritumos tikai tāpēc, ka man jau ir Smilšu kalnu triloģija un patīk lasīt par sabiedriski polītiskiem notikumiem.

%d bloggers like this: