Ko rakstīja avīzes 1934.gada 15.maijā, Ulmaņa apvērsuma priekšvakarā


80 gadu ir gana apaļš skaits, lai uzmestu aci, ko rakstīja avīzes pēdējā dēmokratijas dienā.


Oficiālais “Valdības Vēstnesis” iespiež oficiālu valdības lēmumu:

Ministru kabineta lēmums.

Valsts drošības un sabiedriska miera uzturēšanas labā pastiprinātas apsardzības stāvokli, kas izbeidzas š.g. 15.maijā, pagarināt uz 6 mēnešiem, t.i. līdz 1934.gada 15.novembrim, 15 kilometru platā pierobežas joslā gar Latvijas-Igaunijas robežu, uz rītiem no Kalna-Pededzes, pēdējo ieskaitot, Līdz Latvijas robežai ar Sociālistisko Padomju Republiku Savienību, gar visu Latvijas-Sociālistisko Padomju Republiku Savienības robežu un uz vakariem no pēdējās gar Latvijas-Polijas robežu līdz Maz-Bornai, pēdējo ieskaitot.

Rīgā, 1934.g. 15.maijā.

Ministru prezidents K. U l m a n i s.

Iekšlietu ministrs V. G u l b i s.


Labējais “Latvis” ziņo:

“Jaunās Latvijas” slēgšanas lieta apgabaltiesā.

Šodien, Rīgas apgabaltiesas administrātīvās nodaļas atklātā tiesas sēdē nolikts izlemšanai iekšlietu ministrijas iesniegums par biedrības “Jaunā Latvija” slēgšanu. Vispirms apgabaltiesa lems par šīs biedrības darbības pagaidu apturēšanu līdz galīgam tiesas lēmumam par biedrības slēgšanu. Iekšlietu ministrija iesniegumā apgabaltiesai ziņo, ka “Jaunā Latvija” esot ar tiesu lēmumiem slēgto “pērkonkrustiešu” organizāciju — “Ugunskrusts”, “Pērkonkrusts” un “Tēvijas Sargs” darbības turpinātāja.


Armijas “Latvijas Kareivis” vēsta, ko dara parlaments:

Saeimas sēdē

šodien trešie lasījumi likumam par pabalstiem un aizdevumiem augstskolu studentiem un audzēkņiem, un pārgrozījumiem un papildinājumiem kaŗaklausības likumā. Tālākā dienas kārtībā likums par trūcīgo iedzīvotāju apgādāšanu ar lētu maizi, kuŗu kommisijas liek priekšā noraidīt, disciplīnārlikums, Jaunjelgavas pilsētas administrātīvo robežu paplašināšanas likums un citi.

Tāpat “LK” vēsta par sakariem ar Vāciju:

Vācijas milzu lidmašīna Rīgā.

Šodien Rīgā ieradās lielākā Vācijas sauszemes lidmašīna — “Junkers G—38”, ar kuŗu rīt uz Vāciju aizlidos mūsu žurnālistu delegācija. Šī 38-vietīgā milzu lidmašīna apgādāta ar 4 motoriem un tās lidsvars sasniedz 27 t.

LK Vācijas lidmašīna


Arī kreisā “Dienas Lapa” piemin parlamenta darbu:

Šodien spriedīs par Saeimas vēlēšanu likuma grozīšanu

Šodien Saeimas publisko tiesību komisijas sēdes dienas kārtībā jautājumi par valsts prezidenta vēlēšanām un Saeimas vēlēšanu likuma grozījumi. Sagaidāmas plašas debates.

Vai valdība dabūs plašākas pilnvaras?

Ulmaņa valdība, kā zināms, iesniegusi Saeimai likumprojektu, kur prasa sev plašas pilnvaras saimniecisko jautājumu kārtošanai. Tā kā šis likumprojekts runā pretim Satversmei un nav arī pēc būtības lietderīgs, tad Saeimas aprindās dzird, ka tas vairākumu nedabūs.


Dzeltenīgais “Pēdējā Brīdī” apraksta Latvijas pamatlikuma reformas tuvošanos nobeigumam:

Kādi priekšlikumi iesniegti pie satversmes grozījumu 3.lasījuma

Pie Satversmes grozījumu 3.lasījumā Saeimā deputāti iesnieguši pavisam 96 pārlabojumus un papildinājumus. No tiem svarīgākos iesniedzis dep. A.Bērziņš. Viņš liek priekšā Saeimu vēlēt no 50 tautas priekšstāvjiem un neaizskaŗamību deputātiem nodrošināt tikai sesijas laikā.

Pie 48.panta Bērziņš liek priekšā noteikt, ka Valsts prezidentam ir tiesība atlaist Saeimu pirms tās pilnvaru notecējuma. Tāpat viņš liek priekšā 59.pantu izteikt šādā redakcijā: “Ministru prezidetns un ministri stājas amatā pēc tam, kad tos apstiprinājis valsts prezidents. Ministru prezidentam un ministriem Saeima var neuzticību izteikt ar triju piektdaļu vairākumu, bet ar ne mazāk kā 51 balsi. Ja Saeima izteic neuzticību ministru prezidentam vai atsevišķam ministrim un valsts prezidents tam nepiekrīt, tad viņam ir tiesība Saeimu atlaist. Ministru prezidentam vai atsevišķiem ministriem jānoliek savas pilnvaras arī tad, kad to prasa valsts prezidents“.

Tālāk ierosināts noteikt, ka tiesniešus apstiprina valsts prezidents un viņi ir neatceļami.

Veselu rindu priekšlikumu iesnieguši arī sociāldēmokrati un strādnieku-zemnieku deputāts A.Deglavs. Pēdējais starp citu liek priekšā likvidēt valsts prezidenta posteni, Saeimu vēlēt uz 1 gadu, nosakot, ka vēlētāji var atsaukt arī atsevišķus Saeimas locekļus u.t.t. Dep. A.Zaķis turpretim liek priekšā Saeimu vēlēt uz 5 gadiem, bet Fr.Menders — atstāt līdzšinējo Saeimas pilnvaru laiku — 3 gadus.

Noslēguma tekstā A.Bērziņš liek priekšā noteikt, ka valsts prezidenta vēlēšanas, saskaņā ar šo pārgrozījumu 35.pantu, notiek izbeidzoties tagadējā valsts prezidenta pilnvaru laikam. Dep.Menders turpretim liek priekšā jauno valsts prezidentu vēlēt jau šogad, anulējot tagadējā prezidenta pilnvaras.

Visi šie priekšlikumi nāks nobalsošanā piektdienas [18.maija — R.E.] Saeimas sēdē.

“PB” steidz arī ziņot, kas gaidāms jau tuvākās diennakts laikā:

Gaidāmais laiks

Mēreni, galvenā kārtā dienvidu vēji. Mainīgs mākoņu daudzums. Dienvidrietumu daļā iespējami atsevišķi mākoņi ar lietu. Temperātūra naktī no plus 7 līdz plus 18 dienā.


Lielākā avīze — centriskās “Jaunākās Ziņas” — ļāvusies Ulmaņa dūmu aizsegam:

Valdības paplašināšanas jautājums

Mums no valdības vadošām aprindām paskaidro, ka ievadītas sarunas ar centra grupām par koalīcijas paplašināšanu un iestāšanos valdībā. Sarunas vestas ar minēto grupu pārstāvjiem un pagaidām tām neoficiāls raksturs. Centra grupu pievilkšana pa daļai noskaidrosies šīsdienas saeimas sēdē, kad arī sarunas turpināsies. Zināmā mērā traucējošs esot stāvoklis, kādu centra partijas esot ieņēmušas satversmes grozīšanas jautājumā, bet cerams, ka šīs, tāpat pārējās grūtības izdosies pārvarēt. Vismaz līdzšinējās koalīcijas vēlēšanās esot valdību paplašināt un piesaistīt tai visas latviešu pilsoniskās grupas. Tas paturēts vērā jau sākumā, kad pie tagadējās valdības sastādīšanas atstātas neaizņemtas dažas ministru vietas. Tās rezervētas grupām, kas varētu vēlāk līdzšinējai koalīcijai pieslēgties.

Kā ļauna likteņa ironija blakus valdības paplašināšanas rakstam karikātūra par lopu vagoniem:

JZ karikātūra lopu vagoni


“Sociāldēmokrats” redz zīmes, bet neizprot, ko un kad tās vēsta:

Ceļ putekļus ap savu “satversmes reformu”

Lai sagādātu Ulmaņa satversmes “reformai” labvēlīgu atmosfairu pie 3.lasījuma, “Brīvā Zeme” ieskatījusi par mērķim noderīgu sistēmatiski un demonstrātīvi “uztraukties” par visu, kas stāv sakarā ar līdzšinējo satversmi. .. Nupat šī .. lapa “uztraucas” un ne pa jokam par to, ka deputātus nevarot atsaukt (kādā ceļā — to viņa nepasaka), jo, lūk, tagad deputāts savu pilnvaru laikā esot “tikpat neierobežots, kā to mēs kādreiz runājām par Krievijas cara-patvaldnieka neierobežotu varu”. .. Tālāk “Brīvās Zemes” uztraukumu objekts ir deputātu neaizskaŗamība. .. Beidzot, atkal “Brīvā Zeme” draud ar “tautas dusmām”, kuŗas uzliesmojot katru reizi, “kad viņa saduŗas ar varas ūzurpātoriem”. Viņi vēl runā par “varas ūzurpātoriem”! “Ķeriet zagli!” — tas ir parasts kramplaužu triks.

Lēcēji “tumsā”

Pilsoņu labā spārna laikrakstos neapklust runas par apvērsumu, kas arvien vairāk nobriestot, jo Saeima nepieņemot tādus satversmes grozījumus, kādus grib latviešu pilsonības galējais reakcionārais spārns. Tādi kungi kā “Latvja” berģisti un “Latvijas Sarga” zaķi atklāti draud ar to, ka nu sāksies lēkšana “tumsā”. Varētu patiešām šiem kungiem teikt, lai taču lec ātrāk, ja tiem tumsa tik mīļa. Pie visas pļāpāšanas par apvērsumiem un pučiem krīt acīs viens. Ar šo runāšanu un apvērsuma slavināšanu šie pilsoņi nemaz, laikam, neaptveŗ, ka izpeŗ paši savus jēdzienus par tiesu, taisnību un tiesībām.

Fakti par zemnieku savienību

Pēdējo dienu notikumi devuši diezgan skaidru faktu materiālu pareiziem slēdzieniem par zemnieku savienības polītiskiem nodomiem.

Ulmaņa iestāšanās par to, lai valsts prezidentu vēlē tikai 1936.gadā, norāda, ka zemnieku savienībai vispārējās vēlēšanās vēlēts prezidents nemaz nav no svara. Viņa grib tikai dot paplašinātas pilnvaras jau tagad savam partijas biedrim, lai nostiprinātu savas šaurās partijas diktātūru un tad vēlēšanas nemaz nesarīkotu. Kā zināms, zemnieku savienībai ir tikai 14 deputātu no 100. No šiem pašiem 14 viņai nākamās vēlēšanās visas izredzes dažus zaudēt.

Pēc tam, kad no plašā zemnieku savienības projekta satversmes grozīšanā nekas nav iznācis, šī partija ar lielu klaigāšanu nu likusies uz to, lai, mazākais, izspiestu caur Saeimu ar visādiem draudiem prezidenta tiesības atlaist pēc patikas tautas vēlētu Saeimu. Šī karstā pieķeršanās šai vienai lietai norāda uz to, ka zemnieku savienības nodomos ietilpst cenšanās diskrēditēt parlamentu. Tas ļoti viegli izdarāms pēc Hindenburga parauga. Pieņemsim, ka Saeima dot prezidentam tiesības pēc patikas atlaist parlamentu. Šīs tiesības tad dabon zemnieku savienības vīrs. Un nu var sākties parlamenta atlaišana, viena pēc otra, līdz vēlēšanas tautai “apnīk”.

Jāievēro vēl tas apstāklis, ka zemnieku savienība sākusi likt dažādus šķēršļus vēlēšanu likuma grozīšanai. Tas notiek ar gudru ziņu. Ja pastāv tagadējais vēlēšanu likums, tad nākamās vēlēšanās var vēl pieaugt sīko grupiņu un vieninieku skaits. Jo vairāk Saeimā būs Leikartu, Frišmaņu un Kukaiņu, jo viņa būs darba nespējīgāka. Tad arī vieglāk radīsies iemesli tādu Saeimu atlaist. Bet nākamā, pēc tam, Saeima nebūs labāka, ja pastāvēs tagadējais vēlēšanu likums. Tā varēs atlaist vienu Saeimu pēc otras, līdz nodibināsies “labs” stāvoklis zemnieku savienības kliķes diktātūrai.

Līdztekus šīm spekulācijām norit gatavošanās citā virzienā. To pierādīja Anšmita lieta. Tā cītīgā pēdu slēpšana, ar ko nodarbojās “Brīvā Zeme” šai lietā, zemsaviešu pārdabīgās pūles, lai padarītu gadījumu ar Anšmitu jocīgu — viss tas, labāk nekā citi fakti, norāda uz to, ka Ulmaņa partija cenšas nostiprināties varas posteņos, lai no tiem labprātīgi vairs neatkāptos. Ja neizdosies nodibināt savu kliķes diktātūru ar satversmes grozījumiem un valsts prezidenta rīkojumiem, tad atliks vēl līdzekļi, par kuŗiem Saeimā runāja sakarā ar Anšmita gadījumu.

Tā tad visi pēdējo dienu visai zīmīgie fakti norāda, ka zemnieku savienībā mums ir darīšana ar partiju, kas par visiem ceļiem traucas iznīcināt dēmokratisko iekārtu un nodibināt savas kliķes diktātūru un šim nolūkam savelk spēkus. Taču, laikam, tiem Ulmaņa pilsoniskajiem pretiniekiem būs bijuši savu materiāli, kas apgalvoja, ka tagadējam valdības galvam esot “tālu ejoši nodomi”. ..

Tie visi ir fakti, no kuŗiem var taisīt neapšaubāmus slēdzienus par to lomu, kādu tuvākā laikā Latvijas polītikā, kā iekšienē, tā uz āru, spēlēs zemnieku savienība. Tā būs hitlerismu veicinoša polītika, kas apdraudēs bīstamā kārtā latviešu tautas nākotni. Nevajag taču aizmirst, ka reiz jau Ulmaņa valdīšanas laikā bija slavens līgums par Latvijas kolonizēšanu ar vācu kareivjiem.

Zviedrijas ārlietu ministra Sandlera vizīte atcelta

Sakarā ar Salnāja viesošanos pavasarī Stokholmā, Zviedrijas ārlietu ministrs Sandlers bij gatavojies ierasties ar pretvizīti Latvijā 16.maijā. Tagad viņa brauciens atlikts uz jūnija vidu, kā oficiāli vēsta. Patiesībā stāvoklis tomēr esot tāds, ka nemaz nav zināms, vai šī vizīte vispār vairs notiks. Sandlera vizīti izjaukusi Latvijas ārlietu ministra [Ulmaņa — R.E.] “nevaļa”, jo tam neesot bijis iespējams 16.maijā viņu pieņemt…

Polītiskai pārvaldei jauns priekšnieks

Ar iekšlietu ministra rīkojumu par polītiskās pārvaldes priekšnieku iecelts līdzšinējais Rīgas rajona pārzinis un priekšnieka vietas izpildītājs Jānis Frīdrichsons. Par viņa vietnieku Rīgas rajonā iecelts aģents Aperāns. Polītiskās pārvaldes vadības maiņa, protams, nenozīmē šīs iestādes gara un darbības metodu grozīšanu. Frīdrichsons nāk no zemnieku savienības aprindām un strādniekiem te kādu stāvokļa grozīšanu nenākas gaidīt.


Un tad jau lēciens tumsā. Un tad jau vienīgais palikušais opozicijas laikraksts, kas vēl kādu laiku spēja iznākt, lieliem burtiem ziņo:

Latvis 16.05.1934.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: