Kur un cik lielā mērā ir Latgale


Reiz jau rakstīju ierakstu ar tādu virsrakstu (apžēliņ, trīs ‘rakst’ saknes vārdi vienā teikumā). Tagad esmu ieguvis 2011.gada tautskaites ziņas par latviešu valodas paveida — latgaliešu valodas — ikdienas lietošanu smalkākā, pagastu un pilsētu griezumā. Kas vēlas, var apskatīt un iegūt sev te.

Vispirms galvenais — latgaliešu valoda iznīkst. Pirmkārt, latgalieši pārkrievojas — Latvijas dienvidaustrumi ir čūlojoša pārkrievošanas brūce:

valodu-karte-latviec5a1u-krievu-pc481rtautoc5a1ana[1]

Otrkārt, arī Latgales latvieši lēnām atmet latgaliešu valodu. 2011.gadā 71,9% teica, ka ikdienā tajā runājot, taču aina visai atšķiŗas dažādās vecumgrupās. Vecumā virs 45 gadi latgaliski runā 80…85%, bet jaunākā vecumā īpatsvars rūk un 0…4 gadu vecumgrupā ir 40%.

Treškārt, izceļojot un apmetoties gar Daugavu līdz Rīgai, notiek pāreja uz literāro valodu. Mikropiemēram varu minēt sevi. Mātes līnijas vecvecāki dzīvoja pie Aunejas ezera starp Nirzu un Rundēniem un līdz mūža galam priekš gadiem divdesmit ikdienā runāja latgaliski. Māte izsitās studēt augstās skolās uz Rīgu, apprecējās un palika te. Latgaliski runāja ar novadniekiem, bet ne ģimenē. Es latgaliski nerunāju.

Pašreizējais latgaliešu valodas stāvoklis ir tāds:

Latgaliešu valoda pa pagastiem

 

Redzams, ka latgaliešu valoda vislielākā mērā zudusi vispārkrievotākās Latgales vietās: Zilupes—Rundēnu ķīlī un Krāslavas—Daugavpils līnijā. Iznākumā šobrīd Rīgā latgaliešu valoda dzirdama biežāk (5,0% lieto ikdienā) nekā vairākos Daugavpils novada pagastos — šodien pat Jaunciema kapos dzirdēju. Kartē melni iekrāsoti visi pagasti un pilsētas, kur latgaliski runā vairāk nekā puse, tomēr, protams, ir atšķirība starp 55% un 95%. Tāpēc vērts apskatīties, kur ir vislatgaliskākās vietas. Vislatgaliskākā ir josla Rēzeknes un Ludzas rajona ziemeļos. Pirmais desmits territoriju ir tāds:

 1. Nautrēnu pagasts — 96,57%;
 2. Dricēnu pagasts — 94,62%;
 3. Saunas pagasts — 94,02%;
 4. Mežvidu pagasts — 94,00%;
 5. Gaigalavas pagasts — 93,96%;
 6. Sīļukalna pagasts — 93,14%;
 7. Pušmucovas pagasts — 93,12%;
 8. Ciblas pagasts — 92,78%;
 9. Šķilbēnu pagasts — 91,51%;
 10. Aulejas pagasts — 91,30%.

Gluži vai tūrisma sauklis rodas: “Nautrēnu pagasts — vislatgaliskākā vieta pasaulē!” Latgaliskākā pilsēta pēc tam jau kļūst nojaušama: Kārsava (85,8%).

Tautskaites dati ļauj arī precīzēt, kur īsti ir Latgales robežas. Te izmantojams latgaliski runājošu latviešu (pēc mājas valodas) īpatsvars, jo ne jau pārkrievošana noteiks, kur kāda Latvijas zeme ir. Lūk, Maļinovas 14/88 piemērs: pagastā mājās latviski runā 14%, taču no viņiem 88% ikdienā lieto latgaliešu valodu. Tais pašās krāsās kā iepriekš karte ir tāda:

Latviešu latgaliešu valoda pa pagastiem

 

Tagad vērts karti atkārtot ar vairākām zīmīgām robežām (noapaļojot līdz tagadējām pagastu un pilsētu robežām):

 • mūsdienu oficiālā Latgale, ko veido krievu laika Balvu, Ludzas, Rēzeknes, Preiļu, Krāslavas un Daugavpils rajons;
 • 17.—20.gs. Latgale, ko veido Poļu Vidzeme, vēlāk Vicjebskas guberņas latviešu apriņķi;
 • ticības robeža starp luterismu un katolismu;
 • valodas robeža — augšzemnieku dialekta dziļo nesēlisko izlokšņu (zinātniskais latgaliešu valodas apzīmējums) izplatība.

Latgales robežas un latviešu latgaliešu valoda pa pagastiem

Uzreiz var ievērot pāris mūsdienu oficiālās Latgales robežas kroplību:

 • ārpus Latgales tiek atstātas izteikti latgaliskas territorijas, ieskaitot Varakļānu novadu, kur latgaliski runā 73,5% latviski runājošo;
 • ārpus Latgales tiek atstātas territorijas, ko  Latgalē iekļauj visas trīs kultūrvēsturiskās robežas.

Var ievērot arī, ka 2011.gada tautskaites iznākumu Latgales (latgaliešu valodas) robežu lieliski apraksta 1935.gada tautskaites ticības robeža. Tā ka var secināt, ka mūsdienās faktiskā Latgales robeža atbilst ~20% latgaliešu valodas lietošanas izplatībai un ticības robežai starp luterismu un katolismu. Ceru, tas beidzot tiks atzīts arī oficiāli un Latgalē atgriezīsies:

 • Varakļānu novads;
 • Alūksnes novada Liepnas pagasts;
 • Madonas novada Barkavas pagasts;
 • Krustpils novada Atašienes pagasts;
 • Jēkabpils novada Dunavas un Rubenes pagasts.

Minētās territorijās latgaliski ikdienā runā 52,0%, salīdzinot ar 35,5% oficiālā Latgales reģionā.

Advertisements

7 Atbildes to “Kur un cik lielā mērā ir Latgale”

 1. Andris Romanovskis Says:

  Savukārt aizmirsts ir tas, ka Daugavas kreisā krasta latgaļi patiesībā ir sēļi, kuriem ir uzspiests latgalisms.

 2. Igors Says:

  1. nevajadzētu publicēt greizus datus.Šo uztvert varam, kā apšaubāmu statistiku.
  2.Škirot cilvēkus pēc tautības, valodas. un ticības nav gudrības pazīme (cilvēkfaktors ir svarīgāks)
  3. No kura laika un uz kāda dokumenta pamatota informācija par to ka Latgaļu valoda ir Latviešu valodas paveids
  4. Lai zinātu Latgales vēsturiskās robežas jāpaskatās kaut vai Livonijas teritorijas karte.

  • Sergejs Says:

   Valsts valodas likums, 3. pants, 4. punkts.

 3. elandela Says:

  Reblogged this on ja bitītes daiļi dzieda, tad būs silta vasariņ'.

 4. dizainers Says:

  kas par idiotisku terminu “pārkrievojas”, un ja jau runājam par valodas izplatību un robežām, tad kungs papēti baltkrieviju

 5. Marika Zelča-Čerāne Says:

  Ar Vidzemi Latgalei robeža ir bijusi pa Aivieksti. To jau kopš bērnības esmu dzirdējusi no vecāka gadagājuma cilvēkiem, kas tagad jau dus kapu kalniņā.

  • Romuvalds Says:

   Senāk Latgale stiepās līdz pat Cēsīm, bet kā tur runājuši, kas vinj zin. Livonijas hronikas rakstīts pat tas ka mūsu valsts karogs ir Latgaļu kara karogs ar kuru pēc kaujās latgaļu karavīri iejājuši Cēsu pili. Kādreiz Latgaļi bija stipra un cienīta cilts, bet tgd nospiesta un neatzīta.. tpc jau Latgalē nekas nenotiek!


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: