Kāds ir patiesais vēlētāju skaits Latvijā


Biju lūdzis Centrālai statistikas pārvaldei arī ziņas par 18 gadu un vecāku Latvijas pilsoņu skaitu un sadalījumu 2011.gada 1.marta tautskaitē. Esmu saņēmis un nu varu salīdzināt ar iedzīvotāju reģistra datiem par tuvāko zināmo datumu — 2011.gada 20.aprīli:

Territorija Balsstiesīgi 20.04.2011. iedzīvotāju reģistrā Balsstiesīgi 01.03.2011. tautskaitē Starpība
Ārzemes 47270 ~155549 229.06%
Latvija 1493262 1384983 -7.25%
Rīga 408982 393559 -3.77%
Daugavpils 63105 56525 -10.43%
Jelgava 40621 37868 -6.78%
Jēkabpils 18010 16785 -6.80%
Jūrmala 34910 31782 -8.96%
Liepāja 47725 43935 -7.94%
Rēzekne 25828 24145 -6.52%
Valmiera 20385 18973 -6.93%
Ventspils 25553 23053 -9.78%
Aglonas novads 3340 2997 -10.27%
Aizkraukles novads 7061 6372 -9.76%
Aizputes novads 8047 7164 -10.97%
Aknīstes novads 2396 2223 -7.22%
Alojas novads 4677 4103 -12.27%
Alsungas novads 1316 1167 -11.32%
Alūksnes novads 14741 13113 -11.04%
Amatas novads 4886 4323 -11.52%
Apes novads 3331 2968 -10.90%
Auces novads 6045 5198 -14.01%
Ādažu novads 6706 6686 -0.30%
Babītes novads 6325 6299 -0.41%
Baldones novads 4157 3938 -5.27%
Baltinavas novads 1099 954 -13.19%
Balvu novads 12270 11160 -9.05%
Bauskas novads 20044 18234 -9.03%
Beverīnas novads 2745 2486 -9.44%
Brocēnu novads 5027 4456 -11.36%
Burtnieku novads 6402 6223 -2.80%
Carnikavas novads 4603 4607 0.09%
Cesvaines novads 2467 2185 -11.43%
Cēsu novads 15005 13924 -7.20%
Ciblas novads 2561 2253 -12.03%
Dagdas novads 6902 6115 -11.40%
Daugavpils novads 19166 16926 -11.69%
Dobeles novads 16770 15251 -9.06%
Dundagas novads 3764 3350 -11.00%
Durbes novads 2664 2379 -10.70%
Engures novads 6300 5940 -5.71%
Ērgļu novads 2850 2562 -10.11%
Garkalnes novads 4803 5020 4.52%
Grobiņas novads 7607 6894 -9.37%
Gulbenes novads 19348 17597 -9.05%
Iecavas novads 6574 6092 -7.33%
Ikšķiles novads 6519 6500 -0.29%
Ilūkstes novads 6593 5885 -10.74%
Inčukalna novads 5360 4948 -7.69%
Jaunjelgavas novads 4849 4311 -11.10%
Jaunpiebalgas novads 2125 1871 -11.95%
Jaunpils novads 2138 1873 -12.39%
Jelgavas novads 18326 16446 -10.26%
Jēkabpils novads 4582 4066 -11.26%
Kandavas novads 7516 6726 -10.51%
Kārsavas novads 5402 4924 -8.85%
Kocēnu novads 5354 4751 -11.26%
Kokneses novads 4634 4191 -9.56%
Krāslavas novads 13410 11778 -12.17%
Krimuldas novads 4576 4214 -7.91%
Krustpils novads 5005 4523 -9.63%
Kuldīgas novads 21098 19204 -8.98%
Ķeguma novads 4793 4359 -9.05%
Ķekavas novads 15167 15109 -0.38%
Lielvārdes novads 8480 7721 -8.95%
Limbažu novads 15300 13858 -9.42%
Līgatnes novads 3145 2850 -9.38%
Līvānu novads 10545 9461 -10.28%
Lubānas novads 2327 2059 -11.52%
Ludzas novads 11801 10817 -8.34%
Madonas novads 21615 19468 -9.93%
Mazsalacas novads 3085 2719 -11.86%
Mālpils novads 2958 2644 -10.62%
Mārupes novads 9943 10335 3.94%
Mērsraga novads 1495 1329 -11.10%
Naukšēnu novads 1799 1550 -13.84%
Neretas novads 3211 2921 -9.03%
Nīcas novads 3116 2856 -8.34%
Ogres novads 27852 25935 -6.88%
Olaines novads 11436 11052 -3.36%
Ozolnieku novads 7047 6586 -6.54%
Pārgaujas novads 3530 3148 -10.82%
Pāvilostas novads 2546 2242 -11.94%
Pļaviņu novads 4599 4177 -9.18%
Preiļu novads 9237 8474 -8.26%
Priekules novads 4666 4114 -11.83%
Priekuļu novads 6838 6049 -11.54%
Raunas novads 3125 2763 -11.58%
Rēzeknes novads 24417 21768 -10.85%
Riebiņu novads 4869 4372 -10.21%
Rojas novads 3604 3206 -11.04%
Ropažu novads 4882 4675 -4.24%
Rucavas novads 1597 1415 -11.40%
Rugāju novads 2106 1872 -11.11%
Rundāles novads 2868 2470 -13.88%
Rūjienas novads 4934 4451 -9.79%
Salacgrīvas novads 7419 6512 -12.23%
Salas novads 3133 2757 -12.00%
Salaspils novads 12969 12560 -3.15%
Saldus novads 21480 19111 -11.03%
Saulkrastu novads 4754 4499 -5.36%
Sējas novads 1908 1727 -9.49%
Siguldas novads 13513 12644 -6.43%
Skrīveru novads 3225 2947 -8.62%
Skrundas novads 4529 4040 -10.80%
Smiltenes novads 11263 10307 -8.49%
Stopiņu novads 6200 6195 -0.08%
Strenču novads 2777 2515 -9.43%
Talsu novads 26917 24408 -9.32%
Tērvetes novads 2902 2611 -10.03%
Tukuma novads 24323 22241 -8.56%
Vaiņodes novads 2089 1858 -11.06%
Valkas novads 7650 6815 -10.92%
Varakļānu novads 3080 2794 -9.29%
Vārkavas novads 1906 1701 -10.76%
Vecpiebalgas novads 3757 3323 -11.55%
Vecumnieku novads 7129 6431 -9.79%
Ventspils novads 10287 9270 -9.89%
Viesītes novads 3436 3073 -10.56%
Viļakas novads 4900 4403 -10.14%
Viļānu novads 5558 5063 -8.91%
Zilupes novads 2620 2358 -10.00%

Balsstiesīgi tautskaitē un uzskaitē

Var lieliski redzēt, kas notiek, kad sagrauj iedzīvotāju uzskaites sistēmu. Šobrīd tā ir zemākā līmenī nekā priekš 90 gadiem. Summārā balsstiesīgo skaita starpība rāda, cik vēlētāju aizbraukuši uz ārzemēm, to neziņojot likumā paredzētā kārtībā — 108tk. Otrkārt, redzams, ka līdzīgā veidā vēlētāji neziņo par pārcelšanos arī valsts iekšienē: Pierīgā balsstiesīgo skaits ir aptuveni līdzīga vai pat lielāks nekā iedzīvotāju reģistrā. Treškārt, liekams vērā, ka te runa tik par vēlētājiem, bērnus un nepilsoņus neskaitot. Par iedzīvotājiem kopumā aina maķenīt citāda, jo nepilsoņi no Latvijas izbrauc aktīvāk.

Ceturtkārt, tā kā vēlēšanās izmanto iedzīvotāju reģistra (un no tā atvasinātā vēlētāju reģistra) ziņas, rodas vairākas kroplības. Piemēram, vēlēšanās, kuŗās vēlētāju piesien noteiktam vēlēšanu iecirknim (pašvaldību un Eiroparlamenta), daudz iecirkņa vēlētāju sarakstos iekļauto jau sen tur vairs nedzīvo. Katrs var pats pārlasīt pērnā jūnija sākuma rajona avīzes — tur aptaujātie vēlēšanu darbinieki šo lietu bieži norādījuši. Tikai divi avīžu numuri:

Viesturu pagastā vēlēšanu iecirknis ir vienīgais, kur tikšanās vieta nav mainīta, — Bērsteles kultūras nama ēkā. Iecirkņa vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Inga Ciprus atklāja, ka sarakstā ir 696 vēlētāji. Viņa gan bilda, ka reāli daudzi vairs pagastā nedzīvojot. ..
Ziediem rotātajā Stelpes pagasta iecirknī “Bauskas Dzīve” sestdien ap pulksten 12 sastapa vien vēlēšanu komisijas darbiniekus. Vadītāja Mārīte Grantiņa-Podiņa stāstīja, ka no 678 pagastā reģistrētiem vēlētājiem ar simtu neatnāca tāpēc, ka dzīvo citur vai izbraukuši. (Bauskas Dzīve, 03.06.2013.)

Kaķenieku iecirknī .. divi cilvēki nevarēja nobalsot, jo noskaidrojās, ka viņi deklarēti citviet, kaut arī jau labu laiku dzīvo mūsu pagastā. Viņi pat paši par šo apstākli šķita pārsteigti. ..
Pagasta vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Lilita Krauze .. minēja, ka arī šogad vēlētāju būs mazāk, nekā iekļauts sarakstos, jo daudzi ļaudis, kuru dzīvesvieta deklarēta Bukaišu pagastā, dzīvo citviet vai pat izbraukuši ārpus valsts. ..
Sastapām arī cilvēkus, kuri teicās, ka jau ilgu laiku mīt Dobelē, bet faktiski atklājās, ka viņu dzīvesvieta ir kādā pagastā. Tas liecina, ka cilvēki nav sakārtojuši formalitātes un nu ir pārsteigti, ka nevar balsot Dobelē. ..
Arī Auces novadā vēlētāju aktivitāte šoreiz nebija pārlieku liela. .. Tomēr, iespējams, visvairāk zemos rādītājus ietekmēja apstāklis, ka liela daļa novadā reģistrēto vēlētāju reāli šeit, uz vietas, nemaz nedzīvo, tik vien, kā deklarējuši savu dzīvesvietu. [treknināts avīzē — R.E.] ..
Ukros.. Pavisam mūsu sarakstos ir 318 balsstiesīgo, bet reāli no viņiem šeit arī dzīvo krietni mazāks skaits. ..
Īlē.. Bet būsim reāli — sarakstos mums ir 357 cilvēki, bet patiesībā šeit dzīvo krietni mazāk. ..
Savukārt Lielauces iecirknī vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Ināra Roķe sakās esam apmierināta ar cilvēku aktivitāti. Tiesa, arī viņa spiesta atzīt: pēc vēlētāju sarakstu izpētes secināts, ka no 386 tur reģistrējamiem cilvēkiem uz vietas dzīvo labi, ja puse. Pārējie aizbraukuši kur nu kurais un pagasta iedzīvotāji skaitās vien “uz papīra”. (Zemgale, 04.06.2013.)

Tādā veidā vēlētāju piesiešana iecirknim acīm redzami mazina vēlētāju aktīvitāti. Daudz ērtāka vēlētājam ir nobalsošanās un Saeimas vēlēšanās izmantotā kārtība, kad cilvēks drīkst balsot jebkuŗā iecirknī un par dalības zīmi viņam pasē iespiež zīmogu.

Taču arī Saeimas vēlēšanas nav bez vainas. Proti, mandātu sadalījumu pa apgabaliem noteic pēc iedzīvotāju reģistra ziņām, bet tās arvien mazāk ataino faktisko stāvokli. Iznākumā tiek pārkāpts vēlēšanu vienlīdzības princips, un baidos, ka rudenī gūsim tam kārtējo apliecinājumu. Te vienkāršs un elegants risinājums ir dalīt vietas pa apgabaliem pēc vēlēšanām.

Vēl varētu pieminēt, ka daži novadi uzpūsta iedzīvotāju skaita dēļ nonākuši augstākā deputātu skaita kategorijā. Tiesa, tas kroplības tikai mazina — jo Latvijas pašvaldībās ir par maz deputātu.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: