Ko rakstīja avīzes mēnesi priekš Ulmaņa apvērsuma


Ieskats 1934.gada 15.—16.aprīļa avīzēs.

Dienas Lapa

Apvērsuma gadījumā strādnieki streikos

Sestdien Latvijas arodbiedrību centrālbiroja 12.kongresā Tautas namā piedalījās 85 delegāti, kas reprezentēja ap 22.000 arodnieciski organizētu strādnieku. ..

Par cīņu pret fašismu runāja soc.dēm.partijas priekšsēdētājs Fr.Menders: ..Latvijā, bez nelielām atklāti fašistiskām grupām fašismu veicinot zemnieku s=ba. .. Fašistiska apvērsuma gadījumā arodnieciski organizētiem strādniekiem jāpanāk ģenerālstreiks.

Vai dēmokratiskais centrs iestāsies valdībā?

Vakardien dēmokratiskā centra tautas sapulcē Ventspilī runāja dep.Kirsteins un Boitmenis. Par dēm.centra attiecībām pret valdību Kirsteins izteicās, ka ja centram pārmetot spītību valdības sastādīšanas laikā, kuŗas dēļ valdībā nācās pieaicināt minoritātes, tad spītīga bijusi arī zemnieku s-ba, kas Ulmaņa vietā nedevusi citu kandidātu. Tagadējo minoritātu valdību runātājs apzīmēja par bēdīgu, izteikdams cerības ka visā drīzumā tas izbeigšoties.

Dzejnieks Antons Austriņš bīstami saslimis

Vakar pēcpusdienā, dzejnieks Antons Austriņš pēkšņi saslima un viņu steidzīgi nogādāja Rīgas 2.pils.slimnīcā. Dzejniekam konstatēts bīstams augonis nierēs. Uz viņa izveseļošanos maz cerību.

Latvis

Arveds Bergs. Ko mums māca Igaunijas notikumi?

Bet mūsu secinājumiem pietiek atzīmēt, ka nokavēta un atraidīta satversmes reforma dzemdēja daudz radikālāku reformu. .. Ar šiem faktiem pietiek, lai taisītu secinājumus mūsu apstākļiem un, ja iespējams, izvairītos no kļūdām, ko nodarījuši igauņi. .. Arī mums ir dienas kārtībā satversmes reformas mēģinājums, kuŗa liktenis var izšķirties šā vai tā. Un te nu mums jāmācās no Igaunijas notikumiem, ka ar atraidītu reformas mēģinājumu lieta nebūt nebeidzas, bet pieņem tikai vēl asāku un radikālāku veidu. It sevišķi tas būtu iegaumējams mūsu sociāldēmokratiem, kas visiem spēkiem pretojas katrai kaut cik jūtamai satversmes reformai. ..

Un beidzot vēl mācība no Igaunijas notikumiem, ko nedrīkstētu aizlaist garām minētie nogrupējumi. Igaunijā ieguva valsts varu un redzams, to arī paturēs, nevis radikālākie elementi — atbrīvotāji, kas jau jūsmoja par savu uzvaru, bet gan viņu pretinieki. Gluži kas līdzīgs var notikt arī pie mums.

Vai “pērkonkrustiešu” vietas mūsu resoros ieņems žīdi?!

Ar žīdu, sociālistu, latgaliešu un dēmokratiskā centra balsīm Saeima uzdeva valdībai atlaist no dienesta valsts un pašvaldības iestādēs pērkonkrustiešus, leģionārus u.t.t. Valdība jau uzdevusi resoriem sastādīt šādu ierēdņu sarakstus, lai tad lemtu par Saeimas formulas izpildīšanu. Acīmredzot, šās vietas tīko ieņemt žīdi, kā to liecina jaunās žīdu sociālekonomiskās biedrības lēmumi.

Sociāldēmokrats

Fricis Menders. Austrijas notikumu dažas mācības

Un tomēr, ja šīm bruņotām strādnieku organizācijām vienām pašām jāstājas pret valsts varas moderniem kaŗa līdzekļiem, kuŗi pilnīgi atronas šīs varas rokās, tad iznākums, neskatoties uz visu varonību, ir jau iepriekš skaidris. ..

Taisīsim no visiem šiem Latvijas pagātnes un Austrijas cīņu piemēriem šobrīd vienu pamata slēdzienu, proti to, ka pirmā vietā Latvijā jāstāda darba tautas masu polītiskās aktīvitātes modināšana cīņā par viņu interesēm, saistot šo cīņu ar mūsu gala mērķi un cīņu par strādnieku un darba tautas valsts varu, lai mūsu organizāciju aktīvitāte un organizēto strādnieku cīņas griba nepaliktu izolēta, kā tas vēl tagad ir.

Cukura lidojums ieilgst

Latvijas Kareivis

Gaisa satiksmes atklāšana

Sabiedrība “Deruluft” ar 1.maiju atklāj kārtējo gaisa satiksmi starp Berlīni, Dancigu, Karalaučiem, Rīgu, Rēveli, Helsingforsu, Stokholmu un Pēterpili. Apgrozībā būs jaunas, lielas lidmašīnas. Jauna ir satiksme starp Rīgu un Stokholmu caur Rēveli un Helsingforsu, lidojuma ilgums, ar pārsēšanos Rēvelē, 5 stundas. Biļešu cenas: Rīga—Berlīne 112 ls, Rīga—Danciga 50 ls, Rīga—Karalauči 37 ls, Rīga—Rēvele 23 ls, Rīga—Helsingforsa 46 ls, Rīga—Pēterpils 75 ls un Rīga—Stokholma 117 ls.

Jaunākās Ziņas

Aizliegta sapulce (tēlefonograma “Jaunākām Ziņām”)

Jaunās zemn.savien. deput. P.Leikarts vakar Ērgļos bija izziņojis plašu sapulci. Skrejlapās bija minēts, ka sapulcē piedalīsies arī jaunsaimnieku frakcijas pārstāvis Mīlbergs, zemnieku s=bas — Grantskalns un citi. Ieradās ļoti daudz ļaužu no visplašākās apkārtnes. Policijai ienāca paziņojums, ka dep.Leikarts ar pārējo frakciju deputātiem nemaz nav runājis, bet viņu piedalīšanos publicējis bez piekrišanas. Cēsu apriņķa priekšnieks Stucers sapulci aizslēdza.

Pēdējā Brīdī

Vidberga konflikts ar “pērkoņkrustiešiem”

Kad nākošā dienā pēc incidenta starp dep.Breikšu un pērkoņkrustieti Švēdi — apm. 80 “pelēkie krekli” ieradās “Monas” kafejnīcā, visvairāk par to uztraucies pazīstamais grafiķis Vidbergs. Viņš prasījis no pārvaldnieka, lai tas izraidot pērkoņkrustiešus, bet pārvaldnieks atteicies pildīt viņa prasību. Pēc tam Vidbergs izsaucis policiju, kas kafejnīcā neieradusies, bet vienīgi papatrulēja pa Kaļķu ielu. Pēc nācionālu dziesmu nospēlēšanas no orķestŗa, jaunieši aizgāja.

Latvijas Sargs

Dēmokratiskā centra izrīkojumā sadurtais jauneklis miris

Dēmokratiskā centra Vidzemes šosejas un Čiekurkalna apkārtnes nodaļa sestdienas vakarā sarīkojusi koncertu=balli Vidzemes šosejā 110 (Lielajā Šmerlī; tagad vietā rūpnīca “Alfa” Brīvības gatvē 140 — R.E.). Ap pusnakti dejas laikā starp dažiem izrīkojuma apmeklētājiem izcēlušās “nesaskaņas” jaunavu dēļ. Ķilda izšķirta kautiņā ar nažiem, pie kam kāds Hermanis Siliņš (no Ropažu ielas 61, dz.10) sadūris ar nazi kājas izrīkojuma apmeklētājam Oskaram Bērziņam (no Čiekurkalna, 1.gaŗās līnijas 86, dz.15).

Naktī pilsētas 1.slimnīcā, nenākot pie samaņas, miris 26 gadus vecais Oskars Bērziņš.. Izrādījās, ka Bērziņam pārgriezta kreisās kājas lielā artērija un līdz novešanai slimnīcā pazaudējis tik daudz asiņu, ka zaudējis samaņu. Lielais asins noplūdums ievainotam bijis liktenīgs un viņa dzīvību slimnīcā vairs nebijis iespējams glābt. Par Bērziņa nāvi ziņots krīminālpolicijai, izmeklēšanas tiesnesim un prokūroram. Dots rīkojums Siliņu apcietināt.

Austrijā sociķu dumpis izgāzies, Igaunijā apvērsums, bet Latvijā dzīve rit savu gaitu.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: