Latvieši dzīvo divus gadus ilgāk nekā krievi


Iepriekšējā ierakstā, pētot dzimstības datus, konstatēju, ka tā darbojas latviešu labā. Taču dabiskai kustībai ir vēl otra puse — mirstība. Pirmā tuvinājumā arī tā darbojas latviešu labā, taču, vienkārši dalot mirušo skaitu ar tautai piederīgo skaitu, iznākumu ietekmē vecumsastāvs: ja daudz pensijas vecumā, mirstība šķitīs augstāka nekā tad, ja daudz bērnu un jauniešu. Tāpēc korektāks rādītājs ir mūža ilgums: gadu skaits, ko caurmērā nodzīvotu attiecīgā gadā dzimušie, ja viņu dzīves laikā mirstības līmenis katrā vecumā paliktu tāds, kāds bija dzimšanas gadā. Aprēķiniem jāņem 2011.gads, jo tad notika tautskaite, tāpēc zināms tautību vecumsastāvs.

Diemžēl mirstības ziņas pēc tautības un vecuma — atšķirībā no senākiem laikiem — nav publiski pieejamas, tāpēc lūdzu 2011.gada ziņas Centrālai statistikas pārvaldei. Iznākumā dabūju tabulu, par ko (kopā ar dzimstības tabulu) dabūju samaksāt Ls6,05. Tā kā zinātnes pamatā ir eksperiments un tā atkārtojamība, nododu skaitļus vispārējai lietošanai:

Mirušie pēc vecuma un tautības 2011.gadā
Vecuma grupa
Kopā 0-4 5-9  10-14 15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50-54 55-59 60-64 65-69 70-74 75-79 80-84 85-89 90+
Tautība 28540 150 25 13 48 115 174 244 322 503 796 1225 1665 2107 2584 3696 4049 4773 3817 2234
Latvietis 15763 94 18 9 37 72 100 123 177 266 433 589 762 975 1583 2013 2297 2707 2176 1332
Krievs 8737 19 .. .. 7 29 55 97 112 192 266 436 654 810 619 1103 1125 1443 1165 600
Baltkrievs 1408 .. .. .. .. 3 4 4 6 14 35 67 92 115 123 214 244 236 159 89
Polis 841 .. .. .. .. 5 3 7 7 9 15 32 52 64 103 96 121 136 94 95
Lietuvietis 518 .. .. .. .. 3 .. 3 3 5 10 25 29 40 52 75 95 90 55 28
Ukrainis 726 .. .. .. .. .. 6 4 8 7 17 43 44 53 65 133 97 98 101 46
Ebrejs 115 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 12 4 13 15 18 26 18
Čigāns 77 .. .. .. .. .. 3 3 5 .. 4 6 7 .. 4 11 12 12 .. 0
Vācietis 38 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 5 8 6 .. 5
cita 204 .. .. .. .. .. .. .. .. 5 6 12 10 14 20 30 32 22 30 17
Nezin. un neuzr. 113 33 1 0 0 0 1 0 1 3 4 12 13 16 8 3 3 5 6 4

Divpunkti nenozīmē, ka nav drošu ziņu vai ziņu vispār. Dati ir zināmi un pilnīgi precīzi, taču tie nozīmē mazus skaitļus (0, 1 vai 2), ko slēpj, aizbildinoties ar, manuprāt, pilnīgi muļķīgu konfidenciālitātes ieganstu, vai arī nākamos mazākos skaitļus, kuŗi ļautu aprēķināt slēptos mazos skaitļus. Izskatās, šī ir vēl viena izpausme, kā politkorektuma doktrīna nožņaudz pieeju pie pilnīgas un patiesas informācijas.

Tāpēc diemžēl nevaru aprēķināt sīkāku tautu mirstību un mūža ilgumu, vien latviešu, krievu un pārējo kopā. Lūk, kāda ir mirstība dažādā vecumā:

Tautu mirstība 2011

Pievēršu uzmanību, ka stateniskā skala ir logaritmiska. Un pirmais, kas pamanāms, pat neattiecas uz tautībām: mirstība pēc minimuma mazpadsmit gados logaritmiskā attēlojumā aug gandrīz taisni. Tas ir dabas likums — cilvēka ķermenis nolietojas, un mirstība tāpēc katrā nākamā dzīves gadā ir nemainīgi 1,… reižu augstāka nekā iepriekšējā gadā. 2011.gada Latvijā mirstības pieaugums dzīves gadā ir apbrīnojami apaļš: 10,00%. Vēl var līnijas domās paturpināt, lai redzētu, kādā vecumā mirstība sasniedz 100%. Mirstības āķis dzīves sākumā arī ir dabas likums: iedzimtu vainu ietekme zūd līdz ar vecumu.

Tādas lietas logaritmiskas skalas izmantošana palīdz saskatīt, taču ko citu tā piesedz: visos vecumos pēc pilngadības sasniegšanas krievu mirstība ir augstāka nekā latviešu, 30—34 gadu vecumā pat par 81% un 40—44 gadu vecumā par 62%. Kāpēc? Ne jau krieva ķermenis kuslāks par latvieša, ne jau Latvijā krievu ģenocids. Te darbojas tā pati saimnieka būšana, kas dzimstībā. Ja tu esi zemes saimnieks, tu sargi sevi un savējos un dzīvo atbildīgi. Ja tu tik viesiem te, tu izturies pret citiem un vidi nesaudzīgāk un agresīvāk, un arī pašam ir neveselīgāks dzīvesveids. Un sirds dziļumos kā latvieši, tā krievi apzinās, ka Latvija ir latviešu zeme.

Mirstības atšķirības dzīves gaitā krājas un iespaido mūža ilgumu. Pēc maniem aprēķiniem, latviešu mūža ilgums ir 77 gadi un vēl nepilns mēnesis, krievu — 75 gadi un gandrīz divi mēneši, sīkāku tautu — 75 gadi un 10 mēneši. Tā ka arī mirstība darbojas latviešu labā: latvieši veselīgāka dzīvesveida dēļ dzīvo turpat divus gadus ilgāk nekā krievi.

Nobeigumā trīs lūgumi lasītājiem:

  1. dēmografiem un tiem, kas ko jēdz no dēmografijas — izmantojot te ievietoto mirušo skaita tabulu pēc tautības un vecuma un tautskaites ziņas par tautu vecumsastāvu, neatkarīgi aprēķināt tautu mūža ilgumu, vai tiešām tas ir tāds kā manos aprēķinos;
  2. matēmatiķiem un tiem, kas ko jēdz no matēmatikas — aplēst ticamākos skaitļus slēptajās tabulas šūnās;
  3. Centrālās statistikas pārvaldes un Oikonomikas ministrijas amatpersonām — labot muļķīgo konfidenciālitātes polītiku, lai dēmografisko procesu analizē būtu pieejama pilnīga un patiesa informācija.

P.S. Aprēķinātais mūža ilgums ir maķenīt lielāks par oficiālajiem 74,0 gadiem. Izskatās, to ietekmējis, ka ir daudz nezināmas tautības mirušo 0—4 gadu vecumā.

%d bloggers like this: