Rīgas domes vēlēšanu birža


Rīgas domes vēlēšanu birža 2013

Ir tāda lieta kā vēlēšanu biržas. Ne aptaujas, ne totālizātori, bet biržas. Piemēram, “Dienas Biznesa”  leišu māsa “Verslo Žinios” jau tradicionāli rīko leišu vēlēšanu biržas.

Vieni Austrijas vācieši, kas rīko biržas par visvisādām vēlēšanām, tautās laiduši Rīgas domes vēlēšanu biržu, kur ikviens var samēroties vēlēšanu iznākumu prognozēs ar citiem. Seši saraksti izdalīti atsevišķām prognozēm — “Saskaņas centrs”, “Vienotība”, Nācionālā apvienība, Zemnieku savienība, Zaļā partija, Reformu partija. Pārējie apvienoti ar nosaukumu “pārējie”. Notikuši arī pirmie darījumi: SC par 38,1%, “Vienotība” par 21…19%; NA par 5%; “pārējie” — 6%.

Ko darīt, ja minētie skaitļi šķiet aplami? Nebrēkt par blēdībām, bet pašam iesaistīties biržā ar savām prognozēm un mainīt partiju akciju kursus, lai tie kļūst ticamāki.

Kā birža darbojas? Vispirms — viss par velti. Otrs: saskarne angliski vai vāciski. Sākumā jāreģistrējas, tad jāizvēlas darboties Rīgas domes vēlēšanu tirgū. Ar to dalībniekam tiek piešķirtas 500 katra saraksta akciju un 50 000 vienības iedomātas naudas, ko turpmāk atļaušos apzīmēt ar Ls.

Ko ar to var darīt? Biržā 1% balsu pielīdzina 1 iedomu naudas vienībai. Ja, piemēram, notiek darījums ar “Saskaņas centra” akcijām par Ls38,14, tas rāda, ka biržas dalībnieki prognozē SC 38% balsu.

Un tātad vēlreiz — ko ar piešķirto darīt? Var no “centrālās bankas” iepirkt akciju portfeļus, kur ietilpst pa 1 katra saraksta akcijai. Cena ir nemainīgi Ls100, jo visi saraksti kopā vienmēr dabūs 100% balsu. Ja ir vēlēšanās, akciju portfeļus var jebkuŗā brīdī par to pašu cenu pārdot “centrālai bankai” atpakaļ.

Var izlikt savus pirkšanas un pārdošanas uzdevumus. Piemēram, ja uzskatāt, ka Nācionālā apvienība dabūs vairāk par 5% balsu, droši sniedziet pirkšanas uzdevumu par Ls5,00. Ja uzskatāt arī, ka NA tomēr 20% nedabūs, sniedziet pārdošanas uzdevumu par Ls20,00.

Var apskatīties citu dalībnieku pirkšanas un pārdošanas uzdevumus un pameklēt aplamības. Piemēram, ja kāds piedāvā “Vienotības” akcijas par Ls21,00, bet jūs domājat, ka “Vienotība” vairāk par 18% nedabūs, tad nekavējieties pārdot savas “Vienotības” akcijas par Ls21.

Vai biržu var manipulēt? Tikai pavisam īsu brīdi un pašam ciešot zaudējumus. Piemēram, ja kāds sāks izpirkt visas kādas partijas akcijas, pārējie dalībnieki viņu nomētās ar savējām attiecīgās partijas akcijām, izpircējs iztērēs visus savus līdzekļus, bet partijas akciju kurss drīz būs atpakaļ ticamākās vērtībās. Te arī atšķirība no interneta aptaujām, kur uzvar cītīgākie klikšķinātāji par savu partiju: vēlēšanu biržā uzvar trāpīgākie, vienalga, kādas būtu viņu personīgās polītiskās simpatijas un antipatijas.

Iznākumā partiju akciju kurss svārstās ap vērtībām, kas dalībnieku vairumam šķiet visticamākās, un rāda, kādi vēlēšanu iznākumi tiek prognozēti. Cik tādiem reitingiem var ticēt? Te izšķirīgais ir dalībnieku skaits un aktīvitāte. Ja ir kāds ducis dalībnieku, kuŗi katrs reizi dienā kaut vienreiz kaut ko nopērk vai pārdod, birža precīzitātē jau līdzinās aptaujām un pārspēj tās reitingu aktuālitātē.

Savs labums tiek arī katram pašam — samēroties ar citiem prognozēs, apgūt biržas darbības pamatus, redzēt, kā veidojas reitingi, un ietekmēt tos, un darīt to visu kā spēlējoties. Gaumes lieta, protams.

%d bloggers like this: