Valodas Latvijā: cik pārkrievo viens krievs


Izmantojot 2011.gada tautskaites datus par dažādu tautu valodu un Lenčestera kvadrāta likumu, iespējams aplēst latviešu un krievu pārtautošanas potenciālu.

Vispirms par to Lenčestera likumu. Likums noteic, ka divu pušu konfliktā n reižu lielu skaita pārsvaru atsveŗ n2 reižu liels kvalitātes pārsvars. Centīšos izskaidrot. Iedomāsimies divas armijas:

Lenčestera likums 2-2

Ja ieroči ir vienādi un vienādā skaitā, tad armijas viena otrai nodarīs vienādus postījumus. Šai piemērā divi dižgabali izšaus pa diviem dižgabaliem un otrādi, un postījumi katrā pusē būs 2 šāvieni pa 2 dižgabaliem = 2/2 = 1 nosacītā vienība:

Lenčestera likums 2-2 šāvieni

Kas notiek, ja ieroči ir atšķirīgā skaitā, piemēram, vienā pusē divreiz vairāk? Abi vienas puses dižgabali izšaus pa vienīgo otras puses dižgabalu un nodarīs tam 2/1 = 2 nosacītās vienības postījumu. Savukārt vienīgais otras puses dižgabals izšaus pa diviem dižgabaliem pirmā pusē un nodarīs tiem 1/2 = 0,5 nosacītās vienības postījumu:

Lenčestera likums 2-1

Lai atsvērtu divkāršu skaita pārsvaru un nodarītu skaitā lielākai pusei tādus pašus 2 nosacītās vienības lielus postījumus, kā tā nodara mazākai pusei, mazākās puses dižgabalam jāšauj četrreiz ātrāk nekā lielākās puses dižgabaliem — tad arī 4 šāvieni pa 2 dižgabaliem dos 4/2 = 2 nosacītās vienības postījumu:

Lenčestera likums 2-1-4

Piemērosim 1.pasaules kaŗā radušos modeli 2011.gada tautskaites skaitļiem. Tautskaitē konstatēti 1 285 136 latvieši un 557 119 krievi, proti, 2,307 reizes vairāk latviešu nekā krievu. Ja abu pušu pārtautošanas spēja būtu vienāda, pārkrievotu latviešu būtu jābūt 2,3072=5,32 reizes mazāk nekā latviskojušos krievu. Bet īstenībā tautskaitē konstatēti 89 592 latvieši ar krievu mājas valodu un 32 617 krievi ar latviešu mājas valodu, proti, 2,747 reizes vairāk. Tātad krievi pārtauto 5,32 x 2,747 = 14,62 reizes stiprāk nekā latvieši. Jeb, atbildot uz virsraksta jautājumu,

viens krievs pārkrievo tik, cik latvisko piecpadsmit latviešu.

Lai atsvērtu 14,62 reizes stiprāku pārtautošanu, latviešiem jābūt vismaz √14,62 = 3,82 reizes vairāk nekā krieviem. Kas tautību sastāvā apbrīnojami labi sakrīt ar maģisko 75% īpatsvaru.

PAPILDUS 8.aprīlī. Padomāju un izdomāju, ka varbūt korektāk būtu maķenīt citādi. Proti, latvieši pārtautojuši 6,61% krievu. Pēc Lenčestera likuma, pārkrievotu latviešu būtu jābūt 6,61%/2,3072=6,61%/5,32=1,24%. Bet ir 7,55%. Tātad krievi pārtauto 7,55/1,24=6,08 reizes stiprāk jeb viens krievs pārkrievo tik, cik seši latvieši. Lai to atsvērtu, latviešiem jābūt vismaz √6,08 = 2,47 reizes vairāk nekā krieviem jeb vismaz 2/3 iedzīvotāju (šobrīd ir 5/8). Tāds skaitlis labi iegulst starp pārtautošanas lūzumpunktiem — 5/8, kad pārtautošana sāk darboties latviešu labā un 72%, kad, ieskaitot pārējās tautas, latviskošanās sāk pārspēt pārkrievošanu. Iepriekš minēto piecpadsmit (14,62) reižu neatbilstība empīriskiem novērojumiem bija viens no cēloņiem, kas mudināja pārdomāt lietu un lūkot, vai viss korekti.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: