Tiesībsarga sociālā reālitāte


Tiesībsargs aicina ratificēt Pārskatīto Eiropas Sociālo chartu tādā apmērā, lai minimālā alga būtu jāceļ līdz Ls300, kas nodrošinātu strādājošiem un to ģimenēm kaut cik pienācīgus dzīves apstākļus.

Aicinājums diemžēl rāda saimniecības likumu nepārzināšanu. Ja kam ceļ cenu, pieprasījums samazinās. Ja ievieš un ceļ minimālo algu, uzņēmēji saraujas un iztiek bez lētā gala darbiniekiem. Vienīgais drošais iznākums, izpildot aicinājumu, būs augstāks bezdarbs — un tieši tiem, kam visgrūtāk: jauniešiem, kas meklē pirmo darbu, bezdarbniekiem, kas meklē jaunu darbu, nīkstošiem apvidiem, kur grūti atrast jebkādu darbu. Vienīgā saimnieciski pamatotā minimālā alga ir Ls0,00.

Pārsteidz vēl tāds apgalvojums:

Pēc ekspertu aprēķiniem atalgojumam, kas nodrošinātu strādājošiem un to ģimenēm pienācīgus dzīves apstākļus, ir jābūt vismaz 66% no nacionālā ienākuma uz vienu iedzīvotāju vai 68% no nacionālās vidējās algas – jeb attiecīgi 303 vai 360 lati.

Tad ko — ja nācionālais ienākums un algas caurmērs būtu četrreiz augstāks, tad tie, kas būtu zem 2/3 līmeņa un saņemtu Ls1400, būtu nabagi? Nē, protams! Jo nabadzība nav relātīva, bet absolūta. Vienmēr būs, kas saņem vairāk un kas mazāk, vienmēr puse saņems mazāk par mediāno algas vidusmēru. Nabags ir tas, kam nav, ko ēst un kur dzīvot, nevis tas, kam ir kabatas tālrunis, mikroviļņu krāsns, automobilis, videokamera, tēlevīzors utt.

Un vēl tiesības. Ir divas lietas, ko dēvē par tiesībām. Pirmās ir tiesības būt brīvam no apspiešanas (vispirms jau valsts izpildījumā, kuŗai iespējas apspiest pilsoņus ir vislielākās), sākot ar tiesībām uz dzīvību. Otrās ir “tiesības” apspiest citus ar pamatojumu “man pienākas” — līdz pat citu slepkavošanai savas ērtības labad. Maksāt vienam “taisnīgu atalgojumu, kas ir pietiekams, lai nodrošinātu pienācīgus dzīves apstākļus sev un savām ģimenēm” neatkarīgi no tā, cik viņa darbs vajadzīgs, var tikai — atņemot citiem. Diemžēl tiesībsarga aicinājums ieturēts “man pienākas” garā.

Nevajag censties katrās krustabās būt par pādi, katrās vedībās par līgavaini un katrās bedībās par nelaiķi.

Advertisements

Viena atbilde to “Tiesībsarga sociālā reālitāte”

  1. nulle Says:

    Uzņēmumiem kas nespēj maksāt minimālo algu ir jābankrotē.
    Tāpat kā tiem kas nespēj nodrošināt drošu vidi darbiniekiem.


Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Mainīt )

Connecting to %s

%d bloggers like this: