Kāda partiju sistēma ir Latvijā?


Kāda partiju sistēma ir Latvijā? Uzreiz ar neapbruņotu aci var pateikt, ka Padomju Savienībā bija vienpartijas, Amerikā ir divpartiju, bet pie mums daudzpartiju sistēma. Vēl diezgan viegli var pateikt, ka mūsu partiju sistēma ir izteikti mainīga — vai katrās vēlēšanās parādās un labus panākumus gūst kāds jaundibināts spēks — 1993.g. “Latvijas ceļš”, 1994.g. “Saimnieks”, 1995.g. Zīgerista partija, 1998.g. Tautas partija, 2002.g. “Jaunais laiks”, 2009.g. Pilsoniskā savienība, 2011.g. Zatlera reformu partija.

Bet cik ir — daudzpartiju? Un kā Latvijas partiju sistēma izskatās, salīdzinot ar citām valstīm? Ja būtu taisnība teicienam: “Kur divi latvieši, tur trīs partijas,” (teiciens, starp citu, izplatīts daudzās zemēs, piedēvēts uz savu tautu) Latvijā būtu jābūt ap divi miljoni partiju. Oficiāli reģistrētas tomēr tikai 59 partijas un to apvienības. Taču lielum liels to vairums pastāv tikai uz papīra vai virtuāli: jaunākās Saeimas vēlēšanās tika pieteikti 13 kandidātu saraksti. Bet arī te pusei sarakstu nebija nekādu izredžu sasniegt pat 1% balsu. Saeimā iekļuva 5 saraksti. Valdību izveidoja 3 spēki. Cik tad īsti partiju ir Latvijā?

Par laimi, ir vēlēšanu skaitļi, no kuŗiem var šo to izsecināt. Ja Saeimā tikušas 5 partijas, lielākā iespējamā polītiskā sadrumstalotība ir 5,00 — ja partijas ir vienlielas. Ja lielākai partijai ir 31 mandāts no 100, tad mazākā iespējamā sadrumstalotība ir 100/31=3,23 partijas. Patiesība ir kaut kur pa vidu, un to var aprēķināt, katrai partijai piešķiŗot tādu svaru, cik tai vietu Saeimā:

Ns=1/(0,31²+0,22²+0,20²+0,14²+0,13²)=4,52, kur Ns — polītiskā parlamenta sadrumstalotība.

Vispārīgā veidā formula ir tāda:

Ns=1/Σ(si (ja rēķina ar partiju īpatsvariem; Ns — polītiskā parlamenta sadrumstalotība, si — i-tās partijas vietu īpatsvars parlamentā) jeb Ns=S²/Σ(Si (ja rēķina ar absolūtu vietu skaitu; S — parlamenta vietu kopskaits, Si — i-tās partijas vietu skaits parlamentā).

Tā ka Saeimā polītiskā sadrumstalotība pēc 2011.g. vēlēšanu iznākumiem bija tāda, kādu radītu 4 vienlielas partijas un viena mazāka. Tomēr ikviens polītiķis zina, ka ir liela atšķirība starp 24-23-23-23-7 un 33-17-17-17-16 vietu sadalījumu, kam abiem atbilst 4,52 liela polītiskā sadrumstalotība. Svarīgs ir arī partiju samērs, un to var skaitliski izteikt, samērojot mazāko un lielāko iespējamo sadrumstalotību:

B=logNmin/logNmax, kur B — līdzsvara rādītājs; Nmin — mazākā iespējamā sadrumstalotība; Nmax — lielākā iespējamā sadrumstalotība.

Līdzsvara rādītājs var svārstīties no 0 līdz 1. Tuvu 0 tas ir, ja partiju sistēmā dominē viena partija, bet pārējās ir samērā sīkas. Tuvu 1 tas ir, ja visas kaut cik nozīmīgas partijas ir puslīdz viena izmēra.

Kā ir Latvijā? Ievietojot iepriekš minētos mazākās un lielākās iespējamās sadrumstalotības skaitļus, iegūstam B=log3,23/log5,00=0,728. Tātad 2011.g. Saeima tuvāka vienlielām partijām, nevis vienas dominēšanai.

Šobrīd lasu lielisku Reina Tāgeperas grāmatu, kā darbojas dažādas vēlēšanu sistēmas, un tur ievietots grafiks, kādas partiju sistēmas kuŗā valstī bijušas (1985.—1996.g. dati par 25 stabilām partiju sistēmām). Ieliku Latvijas Saeimas kopš neatkarības atjaunošanas, tā ka var gan redzēt Latvijas partiju sistēmas attīstību, gan salīdzināt ar citām valstīm.

Partiju sistēmas

Redzams, ka polītiskai sadrumstalotībai kopš 1995.g. bijusi tendence samazināties, polītiskie spēki mainījušies, taču līdzvērtīgu partiju sistēma saglabājusies. Salīdzinot ar citām valstīm, Latvijā ir vairāk partiju, un tās savstarpēji līdzsvarotākas. Apkopojot vienā teikumā, Latvijā ir izteikti mainīga daudzu izmērā līdzīgu partiju sistēma.

Advertisements

Komentēt

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Mainīt )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Mainīt )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Mainīt )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Mainīt )

w

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: